Начало I Решения I Каризма ERP I Core Business I Паричен Поток

Паричен Поток

Всяка организация, независимо от своята големина или индустрия, би желала да контролира изцяло и постоянно финансовата си ситуация. Само чрез комплексен и точен анализ, организационните проблеми и критичните точки, свързани с парите, могат да бъдат установени навреме. Модул Паричен Поток подпомага контрола върху паричните потоци в организацията. Целта на този модул е да предоставя точна и вярна информация на мениджмънта на компанията и да поддържа оптимално ниво на паричния поток.


Финансови и Оперативни Предимства

 • Осигурява бизнес контрол върху бизнес дейностите;

 • Осигурява подкрепа при оптимизация на разходите и инвестициите с реалните възможности на организацията;
   
 • Предсказва и управлява точно паричните потоци в организацията;
   
 • Предупреждава бързо за проблемите, свързани с ликвидността на компанията;
   
 • Осигурява интуитивен и конфигуративен интерфейс.Характеристики

 • Възпроизвежда автоматично данни от системата и проучва финансови компоненти, които влияят на паричния поток: задължения и вземания, инвестиции, насочени разходи и др.
   
 • Представя анализи на определени времеви периоди (ден, седмица, месец, година);
   
 • Има йерархична структура и позволява преглед на документи, които са допринесли за стойността на отчета); съдържа начален и краен кеш баланс и разликата между двата за всеки интервал от време;
   
 • Йерархичната структура може да  бъде конфигурирана според типа на анализа, поскан от организацията (клиенти-клиенти суровини, различни клиенти, заплати; доставчици- местни и чужди такива.);
   
 • Включва ръчно определяне и записване на опции за стойностите, в допълнение към автоматично извлечените данни от оперативните модули на Каризма ERP;
   
 • Включва възможността за създаване на сценарии и прогнози за паричните потоци;
   
 • Позволява асоциация на партньорите с всеки вход в структурата на паричния поток;
   
 • Разделена е на: бюджетирани стойности (отразява задълженията на компанията за определена дата или за предопределен интервал от време) и постигнати стойности (отразява плащанията на тези задължения на определена дата  или за предопределен интервал от време);
   
 • Всяка промяна в бюджета автоматично води до промени в отчета на бюджета;
   
 • Улеснява създаването на сценарии чрез промяна на дата или стойност ръчно в отчета за паричния поток без да променя датата и времето на оригиналния отчет. Предоставя инструменти за сравнение и предсказване.

 

Някои от клиентите, които използват Паричен Поток Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.