Начало I Решения I Каризма ERP I Core Business I за управление на имущество

за управление на имущество


В модерна и стабилна организация, основен компонент за развитието на  оперативните стратегии е управлението на имуществото и ефективното управление на директни и индиректни разходи. Charisma ERP носи ползата на независимо и едновременно управление на счетоводство и логистика, като осигурява изключителна подкрепа за точно разкриване на колебания и вариации в  доставната верига.

Модулът за управление на имущество има ролята да осигурява ефективно наблюдение и управление на различните стоки и суровини, материали и продукти, крайни продукти, незавършени продукти  и имущество. Решението е успешно имплементирано и  използвано в най- могъщите организации в Румъния и перфектно се адаптира към спецификите на всяка компания, независимо от нейната големина или сфера на дейност.
 
 
Финансови и оперативни ползи

Увеличава клиентското удовлетворение
Благодарение на оптимален контрол на стоки и интеграция с процесите по доставянето на стоки, решението постоянно следи продуктите в склад, като изпълнява и отговаря изцяло на нуждите на клиентите.

Увеличава нетната печалба
Благодарение на редуцирането на стоки в зависимост от желанията на клиентите и сезонната необходимост, решението елиминира рисковите фактори и намалява разходите за покупки, логистика и транспорт, като по този начин се увеличава нетната печалба.

Увеличава пазарния дял на организацията
Чрез подпомагане на човешкия и финансов капитал и чрез стратегическото им използване в задълженията, имащи  голяма  стойност, модулът осигурява повишаване на пазарната сила.


Характеристики
 • Управлява стоките като има предвид: 
  • Брой складове при различни местоположения;
  • Складово пространство във всеки склад; 
  • Складови клетки в склада; 
  • Управлява всички складирани артикули; 
  • Възможност за кодиране, чрез автоматични кодове или ръчно записване на код; 
  • Всеки артикул притежава списък с допълнителни характеристики, които служат за лесната идентификация на артикула;
  • Възможност за идентификация чрез баркодове; 
  • Осигурява разширени възможности за класифициране – позволява групиране на артикулите, в зависимост от различни критерии, както и създаването на паралелни йерархии, с всякакъв брой нива, чрез най-разнообразни критерии за класификация; 
  • Проследява артикулите в наличност чрез партида, серия, ревизия или комбинация от тези или в зависимост от други посочени характеристики; 
  • Детайлна информация за съдържание на складове; 
 • Позволява определянето на многобройни мерни единици, както и автоматично превръщане между различните мерни единици, за да се покрият всички изисквания за купуване, приемане, складиране и продажба;

 • Осигурява цялостно управление на налична стока;

 • Изчислява разходите за стоката по различни методи, едновременно (FIFO, LIFO, STD, instant CMP, global CMP), както и във всяка валута;

 • Осигурява платформа за изчисляване на разходи;

 • Напълно разделя логистична информация ( местоположение, количества) от счетоводната информация ( цени, плащания);

 • Осигурява точност на данни като използва разнообразни правила за проверка, които осигуряват тяхната целокупност. Също така генерира анализи, като позволява да се разпознаят и веднага да се поправят разногласия;

Някои от клиентите, които използват за управление на имущество Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.