Начало I Решения I Каризма ERP I Core Business I за управление на бюджет

за управление на бюджет


В трудна икономическа ситуация, компаниите се сблъскват с голямо напрежение при управление на своите дейности. Намаляването на разходите е критично за оцеляване и поддържане на минимална печалба. С цел  възползване от възможностите на пазара, всеки се нуждае от стратегически решения, базирани на пазарната обстановка, както и на финансовите трудности, които се срещат. Планирането на бюджета означава ефективно планиране на действия и операции за постигане на желания ефект.
 
Бюджетният модул позволява определяне, планиране, и контролиране на бюджети за различни периоди от време в организации от всякаква величина, независимо от сферата им на дейност. Модулът е мощен инструмент за повишаване на ефективността  на финансовите операции на една компания, като разпознава навреме подходящи възможности за спестяване на пари и бъдещи разходи.


Финансови и оперативни ползи

Намалява времето за планиране на бюджет
Благодарение на централизиране  на всички бюджети в единна база данни, заедно с цялата информация, необходима в процеса по вземане на решения, системата осигурява отчети в реално време, които значително намаляват времето, необходимо за разпределение на бюджета и оставя повече време за обмисляне на стратегически решения.

Намалява техническите разходи
Решението редуцира оперативните разходи, премахва излишната работа и времето посветено за проверка на евентуални грешки при използването на повече приложения, благодарение на това, че се намаляват човешките усилия в процеса по централизация на разнородна информация. Освен това бюджетният модул редуцира разходите при пренасянето на разнородни източници в интегрирана система.
 
Изключителна бизнес експертиза

Благодарение на огромния брой различни и комплексни имплементации в различни бизнес сфери, решението се ползва от подкрепата на екип със забележителен опит, който гарантира успеха на проекта. Екипът по имплементации помага за първият процес по определяне на бюджет.
 

Характеристики
 • Проследява приходи и разходи, подредени в йерархия;
   
 • Контролира и разпределя бюджети  на служител, подписан договор, проект, отдел, дирекция на ниво разход/печалба или на организационно ниво;
   
 • Структурира бюджета като анализира периоди, определени от потребителя( месец, шестмесечие, година);
   
 • Матрична организация на бюджета, определена от аналитични центрове или изчислени артикули;
   
 • Използва приходи, разходи, налично имущество, компенсации, сметки за получаване за създаването на бюджет, съотношение между аналитичен център и счетоводни бележки;
   
 • Счетоводно интегриране с всички оперативни сегменти;
   
 • Разпределяне на записаните резултати ръчно или автоматично;
   
 • Поръчка и приоритет за процеса по дистрибуция;
   
 • Определя аналитичните показатели за изпълнение на бюджета;
   
 • Възможност да се нанасят счетоводни бележки;
   
 • Генерира и обновява бюджет в реално време;
 • Разделя разходите чрез разходен или приходен център и внасяне или теглене на пари;
   
 • Разнообразни бюджети за различни периоди- минали, бъдещи;
   
 • Бюджет в различни валути;
   
 • Закриване на бюджет;
   
 • Данни в  Excel за бъдещи анализи или външни отчети.
   
 • Локално е интегрирана с основните модули на Charisma ERP suite: Финанси, Продажби, Покупки, Недвижими Имоти, Бюджети, Външна Търговия, Управление на застраховки, Управление на Финансови Договори. 
 

Някои от клиентите, които използват за управление на бюджет Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.