Начало I Решения I Каризма ERP I Core Business I за Външна Търговия

за Външна Търговия


Изчезването на границите между райони, държави, индустрии или разнообразието от финансов контрол или инвестиционни методи са само някои от елементите, които значително увеличават конкуренцията и трудността да останеш конкурентоспособен на пазар с изключително ниски бариери за навлизане. Една модерна компания може да стане важен играч в своята бизнес сфера само с помощта на интегрирани информационни системи, в съответствие с действащите закони и които могат да подпомогнат бизнес развитието с международни партньори. 
 
Модул за Външна Търговия автоматизира и оптимизира всички операции, специфични за импорт и експорт дейностите, независимо от бизнес сферата. Модулът осигурява проследяване на поръчки от външни доставчици, маршрут на стоки, временен или постоянен импорт, митнически протоколи в Европейския Съюз, такси и митници, редуцира оперативните разходи в организации от всякаква величина. 
 
 
Финансови и оперативни предимства
 
Подобрява процеса по взимане на решения
Благодарение на бързото адаптиране към законодателни промени и на ключовата информация в Charisma ERP системата, модулът за Външна Търговия подобрява системата за правене на решения, базирайки се на международни  отчети за обстановка. 
 
Подобрява международната конкурентна сила
Чрез осигуряване на ключова информация за избора на най-добрите доставчици според вътрешни критерии на организацията, или попълване на стока чрез „умно” пазаруване, модулът подкрепя едновременно процеса на преговори и повишената бизнес конкурентоспособност чрез редуцирането на производствените разходи и повишаването на оперативните резерви.

Редуцира оперативните разходи
Чрез премахване на излишните, ръчни усилия, необходими за управлението на покупки и външни продажби, модул Импорт/Експорт значително намалява оперативните  разходи и времето прекарано за излишни, ненужни задължения  с помощта на външни документи, свързани с търгуваните стоки. 
 
 
Характеристики
 • Проследява поръчките на външните доставчици чрез потвърждение на дати за товарене и получаване.;
   
 • Регистрира документа, който съпътства стоката;
   
 • Изчислява такси и митници, базирайки се на международни митнически правила;
   
 • Проследява съответствие на цените съгласувано с чуждия доставчик (ценова листа с чужда валута);
   
 • Позволява предварително складиране на стоки, пазейки стоките на бизнес партньорите;
   
 • Изчислява цената за въвеждане на стоки в склад, базирайки се на CIP цената, такси и митници и съответните услуги ( товарене и застраховка);
   
 • Записва и проследява фактури за различни външни и вътрешни услуги свързани с импорт (товарене, митници);
   
 • Оперира с много валути, проследява разлики във валутни курсове, цената на продадените стоки също се проследява в различни валути;
   
 • Автоматично генерира митнически протокол за експорт (DVE), базиран на митнически правила и държавата износител;
   
 • Осигурява управление на импорт покупки чрез автоматично генериране на митнически протокол за импорт (DVI), протокол за приемане с автоматично отбелязване на митнически и други разходи;
   
 • Възвръщане или не плащане на ДДС или митнически такси за внесените продукти, използвани като суровини за изнесените продукти;
   
 • Включва Lohn под модул – крайния продукт може да бъде изнесен до същия доставчик, който е осигурил суровините без да се плащат митници;
   
 • Проследява временните импорти и тяхното оправдание пред митниците за свързания експорт (lohn);
   
 • Локално е интегриран с основните модули в  Charisma ERP: Финансов, Продажби, Покупки, Недвижими Имоти, Управление на бюджет,Застраховки,  Управление на финансови договори.

 

Някои от клиентите, които използват за Външна Търговия Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.