Core Business

Счетоводен

Счетоводния модул е мощно софтуерно решение, което събира всички данни от техническите модули на Charisma ERP и ги интегрира в счетоводен формат. Независимо от структурата, големината, международни отношения, език, валута, таблици и сметки на компанията, модулът е способен да доставя постоянна финансова информация за финансовия статус на компанията, резултатите и прогресът във финансовото представяне.

Топ Повече

Финансов

Финансовият модул е мощен и комплексен инструмент за наблюдение на текущи и бъдещи парични потоци в компания като цяло или по отдели. Така информацията, получена чрез интегриране на всички данни, свързани с паричните потоци в компанията могат да бъдат използвани за бъдещ бизнес анализ и за бъдещи адекватни решения.

Топ Повече

Паричен Поток

Всяка организация, независимо от своята големина или индустрия, би желала да контролира изцяло и постоянно финансовата си ситуация. Модул Паричен Поток подпомага контрола върху паричните потоци в организацията. Целта на този модул е да предоставя точна и вярна информация на мениджмънта на компанията и да поддържа оптимално ниво на паричния поток.

Топ Повече

продажби

Модулът продажби е задължителен компонент на интегрираната система Charisma ERP, специално разработен да осигурява правилен и ефективен мениджмънт на продажбените операции, специфични за всяка бизнес среда. Модулът автоматизира и съсредоточава исканията за цени, оферти, фактури, поръчки, отстъпки или промоции, цели, тип клиент, пазар, доставки.

Топ Повече

Покупки

Модул Покупки покрива всички основни характеристики на интегрирана информационна система, разработена за автоматизация и оптимизация на процесите по доставки и покупки, като се започне от заявка за покупка на продукт и приключи с управление на закупения продукт. Модул Покупки се използва от най-големите Румънски организации и перфектно се адаптира към спецификите на всяка компания, независимо от нейната големина.

Топ Повече

Управление на Активи

Модул Управление на Активи е разработен да осигурява точно и ефективно проследяване на недвижимите имоти (недвижими имоти и имуществени стоки) и друга собственост (компютърни програми, лицензи, патенти, марки). Модулът осигурява пълна информация за недвижимите имоти на компанията, както и за преотстъпване, количества, места, поддръжка или обезценяване на недвижими имоти .

Топ Повече

за управление на бюджет

Бюджетният модул позволява определяне, планиране, и контролиране на бюджети за различни периоди от време в организации от всякаква величина, независимо от сферата им на дейност. Модулът е мощен инструмент за повишаване на ефективността на финансовите операции на една компания, като разпознава навреме подходящи възможности за спестяване на пари и бъдещи разходи.

Топ Повече

за управление на имущество

Модулът за управление на имущество има ролята да осигурява ефективно наблюдение и управление на различните стоки и суровини, материали и продукти, крайни продукти, незавършени продукти и имущество. Решението е успешно имплементирано и използвано в най- могъщите организации в Румъния и перфектно се адаптира към спецификите на всяка компания, независимо от нейната големина или сфера на дейност.

Топ Повече

за Външна Търговия

Модул за Външна Търговия автоматизира и оптимизира всички операции, специфични за импорт и експорт дейностите, независимо от бизнес сферата. Модулът осигурява проследяване на поръчки от външни доставчици, маршрут на стоки, временен или постоянен импорт, митнически протоколи в Европейския Съюз, такси и митници, редуцира оперативните разходи в организации от всякаква величина.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Daniel Muntean,
General manager Rodbun
"... ..."
Avicarvil,
Carmistin
"... ..."
Agro Chirnogi,
Maria Trading
"... ..."
TCE 3 Brazi,
Culiță Tărâță

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.