Начало I Решения I Каризма ERP I Допълнителни модули I Управление на Портфолио

Управление на Портфолио


Икономическото и техническо развитие в сфери като архитектура, гражданско строителство, интериорен дизайн, консултантски услуги води до изключително нарастване сложността на проектите, както и до по-високи изисквания от страна на клиентите и изследователски дейности, които изразходват все повече и повече ресурси. Управлението на тези проекти означава нови предизвикателства, с  които e трудно да се справим без информационни решения, посветени на тези бизнес сфери. Увеличаване на  изгодите, чрез  човешки и финансови ресурси, проследяване и контрол на разходите на вътрешно оперативно ниво са само някои от конкурентоспособните предимства, които могат да осигурят успеха на една компания.
 
Charisma Управление на Портфолио осигурява пълна подкрепа за създаване, съхранение и оспорване на договори,  проекти или дейности, представени от компанията, както и управлението на документи и използвани ресурси. Перфектно интегрирана с Каризма ERP, решението Примавера, Каризма или друга CRM система или решение за управление на Документи, Каризма Управление на Портфолио допълва изцяло решението за проследяване на финансови инвестиции или договори. 
Благодарение на достъп до уникална база данни, компаниите се ползват от редуциране и контрол на разходите, свързани с управление на договори, повишаване на съответствие с договорите и дейности на компанията, както и намаляване на риска и подобряване на финансовото управление.


Финансови и оперативни ползи


Редуцира разходите, разпределени за управление на договори
Продуктът елиминира средновековните практики и осигурява модерни методи за управление на договори, като централизира данните, елиминира излишната ръчна работа. Гъвкавата конфигурация на платформата чрез автоматизация или премахване на определени стъпки(договори със суми под определен праг не преминават вече през юридическия отдел), предлага значително намаление на оперативните разходи.

Повишава съответствието и елиминира финансовия риск
Благодарение на бързия достъп до инструмент, където „научените уроци”могат да бъдат съхранени във времето, решението помага на компанията да определя и наблюдава серия от вътрешни политики и правила („не подписвайте договори, където глобите надхвърлят определен праг”).

Намалява оперативните рискове 
Продуктът осигурява ефективен контрол за изпълнение на договорените проекти, премахвайки човешките грешки и сигнализирайки нуждата някои задачи да бъдат включени в договора. Каризма Управление на Портфолио включва необходими сигнали (аларми)за определени задачи, които са напълно конфигуруеми , както и известяване за рискове, свързани с всяка задача.
 
Подобрява финансовото управление
Продуктът подобрява финансовото управление, основавайки се на подкрепа в процеса по взимане на решения, осигурен от мениджмънт екипа и чрез напълно ефективен контрол на всички финансови въпроси като авансови плащания, фактури, плащания, гаранции, глоби, както и подкрепа за анализ и планиране на инвестиции ( финансов сценарий, бюджет/бизнес план, паричен поток, баланс).
 
Намалява финансовия риск и повишава контрола на разходите
Чрез идентифициране/лимит/спиране на всяка покупка в един проект и чрез предотвратяване на надхвърлянето на бюджет, Каризма Управление на Портфолио намалява финансовия риск за компанията.


Основни Характеристики

Управление на оферти за клиент. Включва: 
 • Версии/сценарии за оферта,  
 • Достъп до история на оферта, 
 • Управление на цени, 
 • Сравнение с различни пазарни показатели (например: ако строителството на сграда е било оценено, системата автоматично изчислява цена за квадратен метър за справка), 
 • Калкулации, 
 • Импорт от приложения за отчет на разходи, 
 • Подкрепа за обществени търгове(законови бланки), 
 • Възможност офертата да бъде подготвена съгласно вътрешни правила, 
 • Срок за оценка на задачи, които трябва да бъдат изпълнени-график за изпълнение, 
 • Определяне на график за сметки, 
 • Представяне на нови договорни елементи(гаранции, закъснения), 
 • Връзка с проекта. 
Вътрешна оценка.Включва: 
 • Управление на отчети за разходи, оценка на актуални разходи по договор; 
 • Възможност за създаване на сценарии за анализиране на различни методи за постигане на цели; 
 • Данни на клиентска оферта с актуални ресурси/актуални количества; 
 • Създава връзка с проекта; 
 • Импорт от приложения за отчет на разходи; 
 • Използване на вътрешни или държавни норми(за законно отчитане); 
 • Възможност за импорт на правила на производители. 
Управление на договори. Включва:
 • Етапи и данни на договора, 
 • Одобрение и подписване на работен процес, 
 • Риск листа и риск анализ, 
 • Управление на участващи страни.
 • Сметка в зависимост от извършена работа на ниво договор, 
 • Управление на финансови договори с възможност за проследяване на приходи и разходи чрез разходен център. 
Работен отчет. Включва: 
 • Периодичен (месечен, седмичен преглед на статус на извършена работа за правене на сметка);  
 • Възможност да анализира/сравнява прогрес на вътрешни отчети; 
 • Възможност за автоматизация на процеса; 
 • Промени при бележки за отказ от цели или части от задачи; 
 • Приложения в случай, че договорът трябва да бъде променен, като се запазва историята и договорните елементи променяни през времето. 
Управление на проекти. Включва: 
 • Проследява проектите на ниво договор, както и задачите по проекта;  
 • Сравнение между бюджет и резултати, основавайки се на синхронизация с проект в системата Примавера или всяка друга система за управление на проекти; 
 • Функция разписание; 
 • Работен процес на ниво задача; 
 • Възможност да назначава собствени или наети ресурси към задачи; 
 • Възможност за събиране на употребени материали, машини или труд; 
 • Интеграция с процесите по покупки в Каризма ERP чрез запис на лимит и/или изземване. 
Подизпълнители. Модълът проследява и управлява офертите, договорите или работния статус с подизпълнители. Включва: 
 • Определяне на формат за оферта към подизпълнител,
 • Събиране е сравнение на оферти от подизпълнители, 
 • Процес на подизпълнение ( през погледа на главния предприемач)- директно договаряне на отделните точки от вътрешния отчет за разходи ( пълно договаряне на електрическата част).
 • Одобрение на работни процеси; 
 • Подкрепа в преговори( списък със задачи за договаряне); 
 • Добавки/откази; 
 • Отчет на работа с подизпълнители;  
 • Възможност за цялостно или частично договаряне на задача за един или повече подизпълнители; 
 • Използване и проследяване на подоговорени ресурси и разходи за наети, работните отчети са според работни карти. 
Финансиране. Модулът проследява и управлява както вътрешни, така и външни финансирания като кредити или преводи. Модулът включва възможността да представя  вероятни проучвания за различни финансови насоки.
  
Интеграция с трета страна приложения. Модулът е част от Каризма ERP комплекта и е локално интегрирана с Примавера, Система за Управление на Проекти, Каризма HCM комплект (HR, MMC, TSP, и др.). Може допълнително да оперира със системи за управление на документи, CRM и/или SharePoint решения. 

 

Някои от клиентите, които използват Управление на Портфолио Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.