Начало I Решения I Каризма ERP I Допълнителни модули I Управление на Автопарк

Управление на Автопарк


Управлението на парка автомобили на компания трябва да покрива всички аспекти от живота на едно моторно превозно средство, от придобиването му, създаване на профил, проследяване на километраж, поддръжка. Независимо от сферата на бизнес и броят използвани автомобили, от дистрибуция до доставни вериги, оперативен лизинг или услуги, компанията има възможност за аутсорсинг или вътрешно управление на автопарка.
 
Модулът за управление на Автопарк увеличава ефективността в управлението на Автопарк, като намалява значително оперативните разходи и подобрява тяхното разпределение.  Решението автоматизира изчислението на разходите за шофьор и работните маршрути, оптимизирайки автопарка и допринасяйки за значителното увеличение на печалбата на компанията.
 
 
Ползи

Контрол на разходи и печалба чрез:
 • Бърз онлайн достъп до физически, логистични детайли, свързани с автомобил от всякакъв тип;
 • Проследяване и проверка на разходите свързани с поддръжка и ремонти, застраховки и такси, части и доставки, глоби или поддръжка;
 • Точно планиране на товар и събития и максимум изминат път от шофьор за деня, осигурява възможността да се прогнозира времето  за определен период, както и анализ на маршрут ( планиран срещу изминат);
 • Модерно управление на документи:лицензи, шофьорски книжки;
 • Избягване на вътрешни измами и намаляване на разходите за гориво след преизчисление на всеки маршрут (средни километри според тип път) и избор на оптимален маршрут;
 • Автоматична прогноза и предупреждение за разходи или задължителни дейности, относно лицензи, регистрации, пълномощни, такси, ремонти;
 • Пълно и детайлно управление, както и история на прегледи, ремонти и всички сервизни интервенции за автомобил;
 • Автоматично пресмятане на разходите за  служители (шофьори), чрез управление на изработените часове, изминати разстояния, брой направени курсове;
 • Достъп в реално време и постоянно наблюдение на пътни листи, базирани на дневни листи, както и на изминати маршрути ;
 • Управление на инциденти и щети;
 • Управление на автопарк с възможности за разнообразни отдели, валути и локации.

Редуциране на оперативните разпределения чрез:

 • Електронен импорт на представените транзакции или зареждане на гориво в бензиностанции на партньори;
 • Автоматично отбелязване за изтичащо пълномощно/лиценз или в момента на връщане на автомобила в базата;
 • Лесен достъп и принтиране на важни документи за всяко превозно средство и шофьор;
 • Отчети за управлението на автопарк;

Ниски цени за придобиване на собственост
Благодарение на ниската цена за имплементация, локалната интеграция с Каризма ERP 2010 или всякакъв друг тип ERP информационна система, както и благодарение на Web платформа, независима от конфигурацията на хардуер работни позиции, модулът предлага изключително ниска крайна цена за придобиване.


Някои от клиентите, които използват Управление на Автопарк Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.