Начало I Решения I Каризма ERP I Допълнителни модули I WMS (Управление на Склад)

WMS (Управление на Склад)

Компанията ви работи в сферата на дистрибуция или търговия? Ако е така, безспорно сте се срещали поне веднъж с прекалено високи лични разходи, с невероятно бърза организация на складовото пространство, с грешки при приемане на стока и въвеждане в склад или прекалено трудна доставка на стоки. Много често тези проблеми означават не добро обслужване на клиенти и тяхното недоволство.

Charisma специално е разработила решение за оптимизация на стоки в склад.Базирано на гъвкавост и автоматизация на целия процес, от получаването на стоката в склада до транспортирането и до крайните потребители, системата Charisma WMS редуцира време и сметки и ефективно насочва движението и складирането на материали и повишава ефективността при разпределение на служителите за оптимизация на оперативните разходи.

Използвайки Charisma WMS, и с локална интеграция с Charisma ERP, можете да спечелите ловкост и бързина в конкурентна среда, където съществуването на пълно интегрирана информационна система прави разлика.


Финансови и оперативни ползи

 • Повишава точността на информацията отнасяща се до управляваните складове
  • Автоматизация на информация и поток данни . Възможност за интерфейс с приложение за разчитане на получени количества, както и баркод принтери за разпечатване на информация, специфична за всеки продукт.
  • Интеграция с модулите на Charisma ERP. Цялостно бизнес управление с представяне на висота. Автоматично нанася в счетоводната система приемането на стока, документи за доставка или транспорт.
  • Високо ниво на сигурност що се отнася до данни и информация. Позволява ограничение или технически валидации.
 • Повишава ефективността на потока от материали
  • Проследяване. Позволява проследяването на продуктите и формалните документи за маршрута склад-потребител, потребител-склад.
  • Приспособяване според промяна в дестинация на склад или промяна в оперативните характеристики на склада.  
  • Цялостно управление. Приемане на стока, проследяване на местенето и в складови помещения, преброяване, избор и доставка.
  • Интеграция със  SFA (Sales Force Automation), поръчки за доставки от клонове и магазини, или поръчки от уебсайта на компанията.
 • Повишава продуктивността и редуцира разходите в склада.
  • Автоматизира дейностите.Приемане, доставка, опис, данни.
  • Автоматично пресмятане на разходи.  
  • Редуцират се усилията на персонала. Повишава се ефективността на човешките ресурси и проследяване на тяхната дейност.
  • Редуцира се използването на хартия.
  • Автоматично пресмятане и опис.
  • Създаване на графици (автоматично). Складово пространство според история.
 • Хоризонтално и вертикално оптимизиране на складово пространство
  • Определяне и конфигурация на методи за управление на складови пространства.
  • Изчисляване на най-добър маршрут за приемане и доставки.
  • Групиране на складови площи в зависимост от категория продукти или други характеристики.
 • Редуцира разходите на склада
  • Минимизира загубите на стоки. Представя продукция във FEFO (First Expired - First Output), като редуцира количества на изтекли стоки, количества, продадени с отстъпка заради скорошно изтичане на срок, продукти с изтекъл срок на годност.
  • Бързо и гъвкаво управление на имущество:
   • Определяне и сравняване на многобройни характеристики на ниво склад и съхранение.
   • Управление на цялостно и частично имущество.
   • Използва различни мерни единици, ефективни и дати за изтекъл срок.
   • Достъп до информация в реално време.
 • Увеличава продажбите и удовлетворението на клиентите
  • Многобройни възможности за обслужване за кратко време. FIFO (First-In-First-Out), LIFO (Last-In-First-Out), Автоматично запълване на склад, различни методи за избор на стока.
  • Прогнози за продажби и ранна подготовка на необходимите количества за доставка.
  • Комплексни и пълни услуги.
    

Някои от клиентите, които използват Управление на склад Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.