Търговия

Продажбите до крайните потребители са постоянно подчинени на напрежението от предпочитанията на купувачите, покупателната сила, колебливите изисквания, изпълнението на променящите се законови регулации, независимо дали са местни или международни. Независимо от бизнес сферата или големината на търговеца: от малко магазинче до национална и международна верига, всеки желае да разрасне своя бизнес и стратегическа позиция, получавайки пазарен дял, подсигурявайки си лоялността на клиентите и служителите чрез гъвкавостта на търговската политика, с минимални разходи и централизирано отчитане на дейностите на търговските вериги.

Charisma Retail модул е най-комплексното и популярно POS (Point of Sale) решение в Румъния, най-вече заради гъвкавостта  при бързо покриване на всички оперативни изисквания от гледна точка на продажбите. Решението позволява оптимизация на продажбите на продукти чрез различни начини ( кеш и/или кредитна карта/ваучери за подаръци, билети на определена стойност EFT POS), лесно управление на документите за продажби, както и финансовите инструменти, за директни взаимоотношения между магазин и краен клиент.


Финансови и оперативни предимства

Редуцира оперативните разходи
Благодарение на централизация на цялата необходима информация в уникална база данни, задълженията за генериране на отчети значително се намаляват, заедно с оперативните разходи. Решението осигурява бързо възвръщане на инвестицията, независимо от бизнес сферата: от магазини за спортна екипировка до супермаркети, осигурявайки бърз достъп до топ най-продавани продукти и незабавни решения за процесите по купуване.

Увеличава продажбите
Благодарение на бързо разпознаване на пикове и спадове в продажбите, решението играе важна роля за увеличаване на продажбите и печалбата на компанията с пакет оферти и промоционални продукти за посрещането на всякакви претенции и финансови възможности.  

Повишава ефективността и разраства бизнеса
Чрез редуциране на извънредното работно време, намаляване на разходите за заплати, интегриране на данните на компанията в централизирана база данни и автоматизиране на някои оперативни и управленски процеси, модул Търговия увеличава ефективността на дейностите и помага за бизнес развитието. Продуктът осигурява бизнес анализ от различни гледни точки
( инвентар, периоди, промоции на магазин или служител), оптимизирайки процеса по купуване.

Печели клиентска лоялност
Каризма Търговия поддържа клиентската лоялност чрез карти с бонус точки, отстъпки или редуциране на времето за покупки.


Предимства

 • Повишава ефективността на продажбените процеси чрез:
  • Бързо представяне на продажбите чрез автоматично избиране на продукт/услуга в документа за продажба , базирайки се на код, име, баркод, партида;
  • Гъвкава ценова политика ( продуктови отстъпки, продуктова категория или клиент, промоционални пакети);
  • Премахване на ситуации „липса на стока” и грешно управление на инвентар;
  • Многообразни методи на получаване: кеш, талони със стойност, карти, ваучери за подаръци;
  • Позволява цялостни или частични връщания, компенсация на продукт за продажба;
  • Сигурни транзакции-получаване/доставка;
  • Оперативно затваряне на продажбите, подобно на затваряне на кеш регистър;
 • Маркетинг предимства чрез:
  • Програми за лоялност – издаване на карти лоялен клиент (определяне, издаване, дистрибуция, управление), в магазина или по поща, за събиране на точки и възползване от отстъпки, в зависимост от категория на картата
  • Изпращане на промоционални кампании чрез имейл, базирайки се на попълнени данни от потребител във въпросници, изискани от търговеца;
  • Ефективно управление на цените с възможност за установяване и използване на отстъпки за продукт, категория, клиент, промоционален пакет или отбиване от цената;
 • Интерфейс с всеки кеш регистър;

 • Конфигуративен интерфейс, който позволява операции чрез клавиатура или директно докосване на  екрана;
   
 • Предимството от ползването на съставни продукти чрез автоматично предложение за допълнително оборудване при единична продажба на основен продукт, паралелно проследяване на продажбите на допълнителни принадлежности или основни артикули;
   
 • Наблюдение на стока по артикул или пакет продукти (принадлежности/оборудване);
   
 • Разнообразни методи на плащане –кеш, карта, талони, както и лесно избиране на документи, които трябва да бъдат издадени: фискален бон, касова бележка и фактура, фактура, проформа фактура, фактура на изплащане, проформа на изплащане;
   
 • Определяне на типове, използване и проследяване на талони от различни доставчици по техния номер и номинална стойност;
   
 • Възможност за генериране на фактури по заявка на клиент след продажба чрез касова бележка;
   
 • Управление на процеса по инвентаризация чрез преброяване  на артикулите, базирайки се на документи за преброяване и оценяване на стока чрез протоколи за разлики в инвентар;
   
 • Управление на процеса по приемане чрез фактури за покупка, документи от доставчик, вътрешни трансфери, NIRs;
   
 • Управление на предварително запазване на продажба, чрез проформа фактура;
   
 • Избиране на продукт по разнообразни критерии – баркод, скенер, ръчно търсене по код, име, партида, доставчик, логистични характеристики на продукт;
   
 • Управление на частични или цялостни връщания  чрез автоматично генериране на специфичните документи за връщане: платежно нареждане, протокол за връщане,  фактура за връщане (ако първоначалната продажба е била съпътствана от фактура);
   
 • Насочена към големите търговски вериги, интеграция в реално време с Charisma ERP 2011 чрез точност на данни, сигурност и подобряване на контрол и управление;
   
 • Автоматично генериране на документи свързани с компенсация на продукт;
   
 • Дневно отчитане на продажбите от оперативна гледна точка, достъп до положението на кеш регистъра, групиране по ден, място и кеш регистър;
   
 • Принтиране на документи – фактури, касови бележки;
   
 • Генериране на отчети:
  • Отчет на продажби – дневен отчет на инвентар, дневно записване на продажбите, месечно отбелязване на продажби, аналитична счетоводна книга на продажбите
  • Z отчет – продажбите, направени с детайлна касова бележка, документ по документ, групирани по валута или начин на плащане (кеш, карта, талон);
  • Z отчет – ДДС – продажби, направени с фискален бон;
  • Дневен отчет на продажби – всички фискални бележки платени кеш и касова бележка;
  • Отчет на продадени артикули – документ с име, дата, количество, цена, сума без ДДС, сума с ДДС;
  • Продажби по артикул/йерархия – количествени и качествени продажби (с ДДС);
  • Отчет на час –продажби, групирани за всеки интервал 8-24 часа;
  • Продажби по отчет на клиенти – списък с продажби, представени със следните документи: фактура за продажба, фактура за връщане, фактура за износ, фактура за продажба на недвижим имот, фактура за продажба с чуждестранна валута;
  • Продажба  - продажби, събрани по място, артикул и цена;
  • Общ отчет – продажби в зависимост йерархия на артикули;
  • Отчет на инвентар с цени – стойността на инвентара според ценова листа;
  • Отчети относно проследяване и осребряване на стойност на талони- доставчик, брой талони, сума;
 • Отчет относно карти за лоялност – картите издадени  и сумата на отстъпките;
   
 • Онлайн и офлайн работа – приложението е постоянно свързано до централната база данни и в специални случаи на загуба на връзка, става офлайн като позволява продължаването на процеса по продажби;
   
 • Последна технологическа инфраструктура. Продуктът използва NET Framework 3.5 технология, "ClickOnce" лесна инсталация, 24/7 достъп, използване на  "BriefCase" модел за работа офлайн, осигурявайки много по-високо представяне от други решения на пазара;
   
 • Повишава сигурността чрез конфигуративен достъп, установен според правата на потребителите, достъп от разстояние.
   

Някои от клиентите, които използват Търговия Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.