Self Service

Предвид това, че всяка компания, предлагаща услуги харчи десетки хиляди евро всеки месец за кол центрове, осигурявайки информация относно последните издадени фактури на клиенти, за промоционални оферти, или за принтиране на хиляди документи, които периодично се изискват, нуждата от спешно използване на софтуерно решение за самообслужване на клиента е пределно ясна.

Charisma SelfService е бърза и ефективна платформа за комуникация между организацията и нейните бизнес партньори , клиенти или доставчици, която редуцира оперативните разходи на отделите за обслужване на клиенти, увеличава удовлетворението и лоялността на клиентите, повишава ефективността на маркетинговите усилия и създава канали за нови постъпления. Над 200 000 партньори на финансови услуги, дистрибуция или телекомуникационни компании в Румъния се ползват от платформата Charisma SelfService.
 

Финансови и оперативни ползи

 • Намалява разходите и натоварването от клиенти и осигурява над 50 %:
  • Намаляване на броя обаждания за съпорт на клиенти. Клиентът, независимо от неговия тип (лице или корпоративен) се ползва от бърз и завършен инструмент, който покрива всички комуникационни въпроси с компанията, осигуряваща услуги;
  • Използване на изключително комплексна, все още лесна за използване платформа и покриване на всички нужди чрез комуникация на партньорите на компанията според техните нужди.
   • Групи клиенти или доставчици, видими от административен интерфейс, събиране на множество клиентски характеристики: тип(отделен клиент или корпоративен), възраст, разплаща се навреме или не, годишна заплата или всякаква друга информация, съществуваща или изведена от бек офис система.
   • нови адаптирани страници, без усилие за разработка, базирани на система за Управление на Съдържание
  • Местна интеграция с всяка бек офис система (ERP, CRM, etc.), независимо от бизнес сферата на компанията.
 • Увеличава удовлетворението на партньора на компанията, независимо от неговия тип с 30% чрез:
  • Автоматичен сигурен достъп до съществуваща в бек офис информация и предприемане на действия съгласно:
  • Лични данни;
  • Информация за договори и приключени застраховки;
  • Фактури, проформа, отменени фактури, срокове за плащане, дати в падеж, а също така и квитанции за връщане за дистрибуторски компании;
  • Статус на плащания и неизплатени суми;
  • Различни отчети;
  • Бърза информация за запитване в Web портал и канали за съобщения: e-mail, SMS или fax. Има възможност за установяване на автоматично известяване за срокове на плащане или за подновяване на документи или застраховки.
  • On-line, сигурно плащане на клиентски фактури с банкова карта.
  • On-line принтиране на документи: електронни фактури, проформи, пълномощни за пътуване в чужбина или загуби.
  • Информация за проблеми и заявки за помощ по лесен начин с възможност за проверка на статус по всяко време. Процесът с разписки помага на организацията и следи дейностите по оказване на помощ.
 • Повишава ефективността на пазарните усилия директно или чрез дистрибуция:
  • Подготвя страници, рекламни постери, информация и съдържание на портала Charisma SelfService , за да съответства на групата или хората, към които е насочен.
  • Събира маркетингова информация с помощта на безброй начини за проучване.
  • Осигурява промоции чрез лесно качване на рекламни материали за определени периоди, сегментирани според клиентска категория.
  • Подобрява доставката на съобщения към партньорите чрез собствена услуга Messaging Gateway за изпращане на съобщения в  e-mail, SMS, MMS или факс формат.
 • Значително увеличава приходите на компанията благодарение на нов, ефективен канал за продажби и осигуряване на клиентска лоялност. Клиентът автоматично се ползва от  оферти за  продукт или услуга и следи техния прогрес във времето.

 

Някои от клиентите, които използват Модул Самообслужване


обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.