Рефинансиране


Изгодните кредитни продукти и възможността да останат конкурентоспособни само чрез банков заем или чрез подкрепа от акционерите или групата, към която принадлежи дадена компания, принуждава мениджърите да управляват изключително внимателно тези финансови заеми.

Модулът за рефинансиране е софтуерно решение, създадено да оптимизира и улеснява операциите с финансови договори за вътрешни операции или лизингови договори, като по този начин помага в управлението на заемите от акционери или банковите кредити. Системата управлява всички финансови и направления за рефинансиране, осигурявайки последователен и ясен преглед върху управлението на една компания.


Финансови и оперативни ползи

Редуцира корпоративния риск и оперативните разходи
Чрез централизиране на хетерогенна информация в централизирана база се премахва излишното и ръчно въвеждане на информацията, необходима за управление на договори. Решението повишава ефективността и оптимизира оперативната част благодарение на забележителна приспособимост, която перфектно отговаря на бизнес нуждите на всякакви финансови услуги и лизингови компании.

Пазарна експертиза
Charisma е признат пазарен лидер в сегмента за бизнес софтуерни решения, посветени на финансовите услуги. Можете да се възползвате от и да повишите активността на своята компания.


Функции
 • Интеграция с  ERP 2011 комплект за централизация на управлението на компания;

 • Пълно и бързо проследяване на връзките между всички етапи и съществуващи документи в бизнес процеса;
 • Различни езици и валути;

 • Мощна сигурна система, с ограничителни възможности за всяко ниво в приложението;
   
 • Управлението на финансови направления съгласно банки и различни периоди (период, такси,интереси);
   
 • Управление на всички парични тегления представени в ефективния период на финансовото направление, с възможност за връзка между суми и лизингови договори;
   
 • Различни типове графици за стандартни плащания и конфигуруеми графици на плащания, основаващи се на формули, до които има директен достъп от прозорец на потребител: различни методи за изчисление, комбинации между „еднакви вноски”, пълни „отсрочки”, капитал или интерес ,”равен капитал”, основавайки се на споразумение между компания и финансова институция;
   
 • Определени и/или разнообразни интереси, базиращи се на интерес, независимо от периодичност;
   
 • Разнообразни месечни или дневни методи за изчисление на интерес за график плащания с годишно указание от 365 или 360 дни, както и действителното управление на график за вътрешни плащания с помощта на актуален интерес;
   
 • Следене на промени чрез Приложенията към договорите за рефинансиране за: промяна във финансовите параметри, график плащания, авансови плащания;
   
 • Интерфейс със счетоводен отчет, който включва възможността  за определяне на интерес или капиталови плащания към представени тегления;
   
 • Автоматично изчисление на кредитни суми;

 • Интерфейс за одобрение на договори за рефинансиране от банки.


Някои от клиентите които използват Рефинансиране Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.