Начало I Решения I Каризма ERP I Допълнителни модули I Финансиране на Продажби на Едро

Финансиране на Продажби на Едро

Разнообразните финансови нужди на една компания е довело до разработването на изключително разнообразни финансови продукти. Разнообразието включва имплементацията на интегрирани системи за проследяване на тяхната ефективност при използване от финансово-банковите институции.

Финансовият модул за Продажби на Едро ефективно следи и управлява договорите за продажба на едро, подписани с търговци или постъпили между две трети страни с цел продажбата на стоки в големи количества при изгодни финансови условия, предложени от компанията. Решението позволява пресмятането на интереси и такси, свързани с договорите и съхранява история на всички промени от жизнения цикъл на договорите за продажба на едро.


Финансови и оперативни ползи

Редуцира финансовия риск и оперативните разходи като:

 • Централизира хетерогенна информация, внесена от локална интеграция с Charisma ERP 2011;
 • Елиминира излишното, ръчно събиране и обработване на данни;
 • Бърз достъп до информация;
 • Комплексно и в реално време управление на финансови направления, както и финансови тегления, като следи цялата история на данните от търговец,  доставчик на продукти или финансови услуги, финансови параметри, кредитирани продукти или услуги, важни документи;
 • Одобрение и потвърждение за финансиране според лимит, правила, които са създадени и следвани по определен метод;
 • Автоматизация и калкулация на такси интереси, глоби и условия (базирани на отдаване на заеми), свързани с договорите за продажба на едро;
 • Специализирано управление на документи, свързани с финансовите договори;
 • Автоматично приключване на договори според настъпване на платежна дата и тотално възстановяване на заемите;
 • Лесно проследяване на имущество и история по доставчик;

Оптимизира продажбите и значително увеличава размера на бизнеса чрез:

 • Бързо и модерно взаимодействие с партньори търговци с помощта на онлайн, лесен за достъп и приятелски оформен интерфейс; възстановяване на финансови молби, както и пълен и подробен отчет на подписаните договори, чрез секретен достъп;
 • Централизирано или отделно управление на всички бизнес единици на търговците
 • Определяне и най-добро използване на финансови продукти, за изпълнение нуждите на партньорите;
 • Оферти на различни валути и на многобройни местоположения;

Подобрява бизнес взаимоотношенията с партньорите чрез:

 • Постоянен достъп до отчет на договорените финансови направления, статус на плащания и отворени фактури;
 • Опция отстъпка, разделяне на плащания и различни възстановявания на изразходвани суми според клаузите за сигурност и тип партньори;
 • Автоматично отбелязване на издадените фактури или дати в падеж за капитал, интерес, такси, глоби или разходи за договори;

Ползва се от бизнес експертизата на лидера на пазара на информационни решения за финансовия сектор, предлагащ услуги

Някои от клиентите, които използват Финансиране на Продажби на Едро Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.