Факторинг


Финансовите нужди растат едновременно с развитието на бизнеса. Финансово-банковите институции подкрепят новите компании, както и вече действащите на пазара компании, които се нуждаят от финансиране за развитието на своя бизнес с помощта на факторинг продукти.
 
Модул Факторинг интегрира управлението на финансовите факторинг договори, подобрява клиентското портфолио и увеличава печалбите на компанията. Решението гъвкаво управлява кредитни линии, действителни финансови продукти, рискови категории, а също така и механизми за изчисление на интереси и отстъпки. 
 

Финансови и оперативни ползи

Увеличава клиентското портфолио и взаимоотношения чрез:

 • Програми и продукти, които подпомагат бизнеса на клиентите; 
 • Контрол и достъп до пари в брой, базирайки се на експресни решения за теглене на фонд;   
 • Лесен за ползване, онлайн сигурен интерфейс за публикуване на финансови искания, както и запитван за определени ситуации във финансовите договори, постъпления и плащания, направени с договори; 
 • Лесно определяне и използване на финансови продукти, кредитни линии, срокове за възстановяване на изразходвани суми, които могат оптимално да обслужат финансовите нужди на клиентите; 
 • Оферти на различни валути и местоположения, както и възможност за преговаряне и имплементация на отстъпки; 
 • Автоматично отбелязване на дати в падеж на капитал или интереси, такси, глоби, разходи по договор; 


Намалява корпоративния риск и оперативните разходи чрез:

 • Централизиране на хетерогенна информация и процеси, получени при локалната интеграция с Каризма ERP 2010; 
 • Премахване на излишно и ръчно събиране и обработване на данни; 
 • Управление на финансовите линии и парични тегления по комплексен начин и в реално време, чрез улавяне и проследяване на цялата история на клиента и доставчик на данни, финансови параметри, кредитни фактури, важни документи; 
 • Одобрение и потвърждение за финансиране според лимити, процеси и правила, които са създадени и следвани по комплексен начин; 
 • Автоматизиране на пресмятането на такси, интереси, глоби, свързани с факторинг договорите; 
 • Специализирано управление на ценни книжа и документи, свързани с финансовите договори; 
 • Бърз достъп до информация, отчети в реално време за клиентски регистър, бъдещи плащания, просрочени суми. 
 
Ползва се от бизнес експертизата на лидера на пазара за информационни решения, насочени към сферата на финансовите услуги
 

Някои от клиентите, които използват Факторинг Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.