Начало I Решения I Каризма ERP I Допълнителни модули I MRP - Планиране на материали

MRP - Планиране на материали


Въпроси в производствените процеси като: „Какво, Колко, Кога, За кога, Защо е поръчано, Било ли е поръчано, Потвърдено ли е, Получено ли е?” трябва да намерят отговор при оптимално време и разходи, независимо от производствената сфера. Всякакво несъответствие с количествата или времето за доставка могат сериозно да засегнат компанията, както финансово, така и като имидж или позиция на пазара.
 
Каризма MRP прави невъзможното възможно чрез финансовото решение за управление, което отговаря за целия производствен процес. Продуктът е абсолютно необходим за процесите специфични за производствените компании, тъй като автоматизира и оптимизира планирането на покупките и управлението на инвентара. Базирайки се на история на процеса по купуване, инвентарът постоянно се попълва чрез препоръки, графици или клиентски поръчки, чрез запазване или прехвърляне на стоки от централата към филиалите, всичко бързо и просто, без ненужни усилия. 
 
Локално интегриран с Каризма ERP комплекта, модулът покрива и оптимизира връзката между целите на компанията за продажби и стоката.
 

Финансови и оперативни ползи
 
Подобрява производителността и редуцира разходите в компанията
 • Ефективно планиране и проследяване на производствените дейности, график за доставки и покупки; 
 • Подчиняване на целите на компанията чрез връзка и координация на покупките и продажбените цели; 
 • Определяне на прагове за време ( праг на планиране, праг на търсене- поръчките от клиент не могат да бъдат променяни до този праг, поръчките могат да бъдат променяни под този праг); 
 • Възможност за централизирана/децентрализирана политика за купуване; 
 • Поръчка за покупка автоматично се генерира към доставчици; 
 • Пълно проследяване на поръчки и активи от тяхното пускане до приемане; 
 • Оптимална стока. Няма липса на стока или затворени пари в прекалено много стока; 
 • Премахване на загуби по време на процесите по купуване и производство; 
 • Постоянен и актуален достъп до параметри и показатели на представяне по време на производствения процес: текуща стока, сигурно количество стока, сигурна стока в дни, доставчици, цени на доставчици, отстъпки за количество, добро преимущество за товар, продължителност на покупка, пакетиране, минимална поръчка за артикул, минимално тегло на поръчка, минимално количество на поръчка, текущи висящи поръчки; 
 • Версии за план покупки, тотално или частично обновление само за тези материали, които са били променени; 
 • Приспособен интерфейс; 
 • Интеграция със системата за управление на информацията за продукти и Каризма ERP.

Подобрява ефективността на производствения процес

 • Бързо планиране и купуване. Съхраняване на наличната стока или генериране на документ за снабдяване; възможност за промяна на контекст за съхранената стока; 
 • Оптимално планиране на производство с гъвкави алгоритми. BOM (материали, необходими за производство на краен продукт), ниво на стока, продажбени цели – това са само някои от използваните параметри; 
 • Автоматично изчисление на количество и време за търсене на суровини и материали и недовършени стоки;
 • Проследяване, контрол и оптимизация на времето за производство; 
 • Използване на зададени алгоритми за добре познати техники за определяне на големината на производствени или партиди за купуване. Партида-за-партида (количество еднакво с търсеното), Фиксирано количество за поръчка(същото количество за различни периоди), Икономическо количество за поръчка (известната формула за изчисление на оптимално количество), Система за периодичен преглед, Периодично количество на поръчки, Най-малки разходи за единица, най-малки разходи за цяло, Частичен баланс на периоди;  
 • Автоматично отбелязване: недостиг на стока, необходима за поръчка, както и причината за тази ситуация. 

Повишава удовлетворението на партньорите, включени в производствения процес 

 • Намаляване на времето, необходимо за производство/закупуване; 
 • Бързо обслужване; 
 • Намаляване на неизпълнените поръчки. Оптимално време между поръчка и наличност на стока в склад; 
 • Подобрение на методите за дистрибуция на стоки, както в организацията, така и извън нея; 
 • Подобрено управление на доставчици. По-добри договори с доставчиците, благодарение на по-добри прогнози за купуване.  


Някои от клиентите, които използват MRP - Планиране на материали Модул


обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.