Кредити


Румъния или всяка друга членка от Европейския Съюз притежават огромен потенциал за инвестиции и финансиране. Всяка развиваща се икономика налага създаването на финансови оферти за всеки тип потребител, независимо дали става въпрос за физическо или юридическо лице. Независимо дали ще си сътрудничат с кредитни търговци или  служители относно оборудване,инженерни услуги или домашни потреби или директно ще продават финансови продукти, финансово-банковите институции се нуждаят от постоянно проследяване и повишаване ефективността на кредитния процес.
 
Кредитния модул осигурява цялостно управление на кредитната дейност директно при лица или компании за финансови услуги или бизнес развитие в различни сфери. 
 


Финансови и оперативни ползи

Повишава ефективността на процеса по управление на кредитите чрез:

 • Записване на кредитни приложения директно в система използвайки Front-Office приложение; 
 • Пълно покритие на кредитния процес: оферта, анализ, изготвяне и проследяване на договор. Имплементация на процес за проследяване и одобрение на статус, които перфектно се адаптират към вътрешната политика; 
 • Пълно покритие на етапите, включени в управлението на кредитните договори: кредитно плащане към клиента или доставчика на стоки и услуги, активиране на договор, отбелязване на плащане към потребителя за кредитно възстановяване, проследяване на лоши платци (глоби, известяване, призовки); 
 • Възможност за принтиране на всички документи или образци; 
 • Мулти-валутна опция на ниво портфолио и финансиране на ниво договор; 
 • Цялостно управление на кредитни договори от финансови параметри (интерес, кредитна стойност, график плащания, такси, потребителски траншове, риск, информация за потребител) до трети страни, изискани за одобрение и проследяване (партньори, гаранции, застраховки, квитанции, глоби); 
 • Права за достъп в среда на работа; 
 • Интеграция с  PayNet. Интерфейс за импорт/експорт на файлове между Charisma ERP и оператор карти.

Редуциране на оперативни разходи и разходи, свързани с офис доставки

 • Премахване на физически и документи в електронен формат, изпращани по факс или имейл между отдели или департаменти и главния офис. 
 • Пълно проследяване на документи и процеси, появили се по време на кредит: оферта, файл, договор, застраховки, плащания, възстановяване на сума; 
 • Интеграция с мулти-кеш системи. Електронните плащания на клиентите са правилно интегрирани в системата, като са свързани в реално време и  съответстват с известия за плащания на ниво договор; 
 • Покриване на  NBR отчети, изчисление на глоби, валутни курсове; 
 • Наблюдение на история на промени чрез приложения. Управлява промените появили се по време на изпълнение на договора (иновация, промяна в интерес, преизчисление на график плащания); 
 • Управление на документи и застраховки, изискани на ниво договор или оферта, както и техните промени в реално време чрез съхраняване на история; 
 • Локална интеграция с  Charisma ERP за управление на плащания към клиент/доставчик и разписките, представени за кредитно възстановяване.

Увеличаване на пазарния дял чрез:

 • Управление на кредитни карти, лични кредити или различни финансирания. 
 • Скорост и ефективност. Автоматизиране на кредитната система и ползване в реално време чрез собствени оператори, намиращи се в друг отдел или подразделение или чрез доставчиците с които организацията има кредитни, застрахователни споразумения; 
 • Използване на гъвкави финансови продукти, приспособени към икономическия пазар, определение и контрол на финансовите срокове чрез установяването на фиксирани или разнообразни интереси, типове финансов лимит, ефективни периоди, фиксирани или разнообразни такси, изчислени според конфигуративни формули, финансирани продуктови категории; 
 • Конфигуративни месечни или тримесечни графици на плащане, с възможност за отсрочки, или периодични възстановявания на суми; 
 • Лимитни стойности, информация за кандидат, финансови параметри, кредитни и рискови категории, финансови линии, разнообразни финансови лимити, черен списък.

 

Някои от клиентите, които използват Кредити Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.