Клетъчен Монитор


Загубата на ценно време за отчети и анализи, създадени от хетерогенни източници или липса на комуникация, може да бъде спестено чрез мощен, лесен за употреба инструмент за сравнителен бизнес анализ.
 
Каризма Cell Monitor е модерно, изключително бързо, лесно за употреба  и по последна технология решение, което е специално  създадено да осигурява на топ управата реални цифри и представи за компанията. Чрез интегрирането с Каризма  ERP бизнес комплекта или с която и да е друга ERP система, Каризма Cell Monitor е постоянно свързана до източниците на данни на организацията и осигурява най-доброто решение или информационна база.


Финансови и оперативни ползи


Редуцира времето за анализ на представянето на компанията
Благодарение на постоянното и в реално време актуализиране, базирано на всякакви промени в интегрираната информационна система на организацията, но и благодарение на възможностите за онлайн връзка, управата или оторизирано лице може да се поинтересуват в реално време за всеки финансов или не показател на представяне на компанията.
 
Поглед на показателите за представяне
Показателите по задание за представяне на компанията са представени в лесен за разбиране формат с цел бързо подчертаване на високо или ниско представяне на дадени бизнес сегменти. Решението използва линейни показатели и серия от данни в матрица за перфектно покриване на изисканата информация на високо управленско ниво.

Последна технология
Инструментът използва последна технология, поправяйки, анализирайки или показвайки  съответната информация, базирана на сравнителни ситуационни клетки. Продуктът се препоръчва за всяка бизнес сфера, независимо от величина или сфера на дейност на компанията: 
( дистрибуция, търговия, финансови услуги, различни местоположения, множество отдели или многобройни продукти).
 
Намалява оперативните разходи
Благодарение на директен достъп 24 часа в денонощието, актуализирани данни за продажби всяка секунда, технически услуги и различни дейности, решението значително намалява натоварването на отделите по бизнес представяне или мениджърите, които сега имат лесен и бърз достъп до всички необходими данни само с едно натискане на клавиш. Следенето на данните се прави на ниво База или местоположение (склад, град, отдел, региони, бизнес линии), централизирано или детайлно като количество и или/ размер, според спецификите или нуждите на всяка отделна компания. 
 

Някои от клиентите, които използват Клетъчен Монитор Модул

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.