Брокери


Брокерските компании, предлагащи застраховки действат от името на клиента и трябва да се ползват от най-добрите методи за управление на риска с цел постигането на най-добри условия и цени. Брокерските къщи осигуряват пълен комплект от инструменти, с които се проследяват застрахователните договори и полици от всякакъв вид ( имущество, финансов риск, Каско) в полза на клиента.
 


Финансови и оперативни ползи

Намалява оперативните разходи

Благодарение на централизация и автоматизация на целия застрахователен процес, достъпът до информация става изключително лесен, излишното време и задълженията, отнемащи време се намаляват, намаляват се значително и оперативните разходи.

Увеличава ползите
Решението подпомага клиентите на компанията като улеснява застрахователния процес и намалява времето за изчакване и разрешаването на определени специфични ситуации.


Намалява оперативния риск

Благодарение на правилата за интеграция и оптимизация на процесите, специфични за вътрешната политика на всяка застрахователна компания, продуктът значително намалява оперативните и бизнес рискове. Характеристики
 • Осигурява контрол на застрахователните полици чрез застрахователни условия, премии, удръжки според видове риск, установяване на застрахователни условия, периодичност и график плащания;

 • Установява сферата на застраховката  дали става въпрос за застраховки на имущество, застраховки живот, гражданска отговорност или застраховка срещу финансов риск; 

 • Позволява създаването на оферти и изчисление на примерни вноски;

 • Управлява застрахователните условия със застрахователните компании, като автоматизира генерирането на полиците и установява образци за условия като: валута, периодичност, график плащания, метод за изчисление на застрахователната стойност и застрахователните премии, амортизация, обезценяване за всякакъв тип застраховки;

 • Ползва се от управлението на застрахователните договори в различни валути, както и график за  вноски по различни критерии;

 • Управлява портфолио от застраховани активи, независимо от тяхната природа (автомобили, оборудване, недвижими имоти, софтуер, гражданска отговорност, живот) чрез ефективно събиране и отчет на специфична информация  за всяка категория авоари, разнообразни критерии за филтриране;

 • Проследява история на промени на застрахователните полици, чрез Приложения. Промяна във финансови параметри, график на останали вноски, плащания в аванс, преотстъпване, прекратяване, тотална загуба и др;

 • Включва характеристики за обновяване или допълване на полици, с многобройни възможности за филтриране на документи;

 • Пълна съвместимост с Лизинг Модула;

 • Позволява собствено финансиране на застрахователните стойности или включено  във вноските по  лизинговия договор плащане, в зависимост от ситуацията;

 • Повишава ефективността на финансовото управление на застрахователните полици чрез:
  • Застрахователен регистър – събира на едно място всички вноски с дата в падеж в определен избран период, който се използва като основен документ за управлението на заемите от застрахователя, както и тяхното ръчно погасяване; 
  • Интерфейс плащания към застрахователите – автоматизира операционния процес за полиците на потребителя, управлявани от лизингови компании чрез проверка на плащания, направени от потребителя директно към застрахователя; 
  • Месечни застрахователни счетоводни отчети -таксува застрахователните вноски като разходи, използва се за определяне размера на месечните застрахователни разходи, базирани на записаните полици, както и авансови плащания; 
 • Системата осигурява интеграцията на бизнеса на двете компании (лизинговата компания и брокерите). Характеристиките, свързани със застраховки са сходни, видими и от двете компании и отчетите могат да бъдат събрани. Интеграцията между брокерите и лизинговата компания включва: 
  • Сходна структура на главните таблици: уникална основна таблица на партньора, уникална основна таблица за артикул, таблица на сметки, финансови периоди и сходно управление на периоди за консолидиране на счетоводни данни, сходни параметри и изчислителни методи; 
  • Съотношение между лизинговите договори и застрахователните полици, издадени и следени от брокера;
  • Застрахователни лизингови договори – позволяват проследяване на новите създадени договори, за които е необходимо да бъдат подготвени застрахователни полици;
  • Протокол за задължения и дати в падеж по периоди за планирането на паричните процеси;
  • Пълномощни– Гражданска Отговорност/ Каско щети, пътувания в чужбина;
  • Гражданска Отговорност / не гражданска Отговорност регистър на промени;
  • Отчет за загуби;

Някои от клиентите, които използват Брокери Модул

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.