Зареждане на стока

Поради напрежението от нарастващото търсене и доставки, но и поради увеличаване на конкуренцията във вътрешните вериги, дистрибуторските и търговски компании имат нуждата да осигурят автоматизиране и подобрение на оперативните процеси, да намалят разходите с цел по-големи резерви, да подсигурят лоялността на бизнес партньорите за позициониране на компанията като доставчик на качество и професионални услуги.

Предвид противоречието в клиентските желания, Charisma Stock Replenishment предлага на компаниите предимството за прогнозиране и по-бърза реакция спрямо тези променливи изисквания. Тъй като финансовото представяне на компанията зависи от скоростта на предвижване на стоките от складовете към дистрибуторската верига, Charisma Stock Replenishment осигурява бързото им предвижване като оптимизира процеса по зареждане с цел продажба.


Финансови и оперативни ползи

 • Повишава ефективността на дистрибуцията и логистиката в една компания
  • Автоматично изчисление на поръчаното количество според действителното искане чрез специфични формули, приспособени за всяка компания;
  • Генериране и имплементация на логически резерви в складовете;
  • Гъвкаво и независимо конфигуриране на методите за доставки в клоновете и складовете. Издаване на поръчки към доставчици за определени продукти, както от централния склад, така и от клонове;
  • Обща оценка на стойността на стоките в клоновете. Достъп до стоките в друг склад или клон, според появилото се търсене.
 • Подобрява производителността на компанията
  • Бързо планиране и покупки. Независимо управление в клоновете на ниво продукт, цена, портфолио, доставчик, или частично управление от централата;
  • Оптимална стока. Без недостиг на стока или пари затворени в прекалено много стока;
  • Подчиняване на целите на компанията според координация на покупки и продажби;
  • Възможност за имплементация на централизирана политика при доставките;
  • Ясен достъп до показатели на представяне;
  • Локална интеграция с Charisma ERP.
 • Увеличава удовлетворението на клиентите
  • Бързо обслужване;
  • Намаляване на броя неизпълнени поръчки. Оптимално време между времето за поръчка и наличието на стоката в склад или на полицата;
  • Подобряване на методите за дистрибуция на стоки, в самата организация и извън нея.

обратно

 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.