Начало I Решения I Каризма ERP I Допълнителни модули

Допълнителни модули

Финансов Лизинг

Модул Финансов Лизинг е софтуерен продукт, специално разработен да оптимизира и улеснява управлението на финансовите договори и лизинговите операции. Решението покрива целия вътрешен процес на компаниите, предлагащи финансови услуги, от подготвянето на договорите с потенциални клиенти до подписванеto им, като отговаря на всички правни и финансови въпроси, отчети за заеми на клиенти или IFRS разпоредби, всякакъв език или бизнес процес.

Топ Повече

Оперативен Лизинг

Модулът за Оперативен Лизинг е гъвкаво решение, посветено на компании, предлагащи оперативен лизинг и финансови услуги, което оптимизира всички дейности, свързани с лизинга на продукти за определени периоди. С над 80% пазарен дял, Каризма е признат лидер в сферата на оперативния лизинг, като това решение се ползва от най-могъщите лизингови компании.

Топ Повече

Рефинансиране

Модулът за рефинансиране е софтуерно решение, създадено да оптимизира и улеснява операциите с финансови договори за вътрешни операции или лизингови договори, като по този начин помага в управлението на заемите от акционери или банковите кредити. Системата управлява всички финансови и направления за рефинансиране, осигурявайки последователен и ясен преглед върху управлението на една компания.

Топ Повече

Финансиране на Продажби на Едро

Финансовият модул за Продажби на Едро ефективно следи и управлява договорите за продажба на едро, подписани с търговци или постъпили между две трети страни с цел продажбата на стоки в големи количества при изгодни финансови условия, предложени от компанията. Решението позволява пресмятането на интереси и такси, свързани с договорите и съхранява история на всички промени от жизнения цикъл на договорите за продажба на едро.

Топ Повече

Факторинг

Модул Факторинг интегрира управлението на финансовите факторинг договори, подобрява клиентското портфолио и увеличава печалбите на компанията. Решението гъвкаво управлява кредитни линии, действителни финансови продукти, рискови категории, а също така и механизми за изчисление на интереси и отстъпки.

Топ Повече

Застраховки

Модул Застраховки е напълно завършен софтуерен продукт, който оптимизира управлението на имуществени, финансови, граждански рискове. Решението осигурява интегриран комплект от инструменти, чрез които се проследяват застрахователните договори и полици от всякакъв вид ( имоти, финансов риск, каско и др.), подписани между компанията и клиента.

Топ Повече

Брокери

Модул Брокерски застраховки осигурява пълен комплект от инструменти, чрез които се проследяват застрахователните договори и полици от всякакъв вид ( имоти, финансов риск, каско и др.) за ползата на клиентите. Продуктът намалява имуществените, финансови, граждански или персонални рискове и е специално адаптиран към нуждите и процесите специфични за брокерските къщи.

Топ Повече

Управление на Автопарк

Управлението на парка автомобили на компания трябва да покрива всички аспекти от живота на едно моторно превозно средство, от придобиването му, създаване на профил, проследяване на километраж, поддръжка. Независимо от сферата на бизнес и броят използвани автомобили, от дистрибуция до доставни вериги, оперативен лизинг или услуги, компанията има възможност за аутсорсинг или вътрешно управление на автопарка.

Топ Повече

Кредити

Кредитния модул е продукт, посветен на управлението и оптимизацията на потребителските кредити, ипотечни кредити, или кредитни карти, предоставени директно на лица и компании за финансиране на оборудване или за бизнес развитие в различни сфери. Решението покрива изцяло оперативните и финансови процеси при предоставянето на кредит, значително съдейства за повишаване на кредитните процеси и намаляване на оперативните разходи.

Топ Повече

Уеб Кредит

Уеб Кредит Модул е онлайн приложение, предназначено за управление на заявления за отпускане на кредити в реално време, независимо от техния вид (потребителски, ипотечен или кредитни карти) с цел да бъдат предоставени на физически лица директно, както и на компании за финансиране на оборудване или бизнес развитие в различни сфери.

Топ Повече

Оценка На Финансов Риск

Charisma Оценка на Финансов Риск е услуга,която перфектно се интегрира с Charisma ERP, осигурявайки важна финансова и операционна информация относно финансовите резултати на Румънски компании. Използвайки солидни и сертифицирани финансови източници Charisma Оценка на Финансов Риск осигурява на финансови, банкови и не банкови институции инструменти и параметри, необходими за оценка на сътрудничество или кредитен риск с потенциални клиенти.

Топ Повече

Търговия

Charisma Retail модул е най-комплексното и популярно POS (Point of Sale) решение в Румъния, най-вече заради гъвкавостта при бързо покриване на всички оперативни изисквания от гледна точка на продажбите. Решението позволява оптимизация на продажбите на продукти чрез различни начини ( кеш и/или кредитна карта/ваучери за подаръци, билети на определена стойност EFT POS), лесно управление на документите за продажби, както и финансовите инструменти, за директни взаимоотношения между магазин и краен клиент.

Топ Повече

Клетъчен Монитор

Каризма Cell Monitor е графичен, лесен за потребителите и актуализиран преглед на вашата организация. Без да е необходима намеса от страна на даден потребител, представянето на компанията или оперативните показатели променят своите стойности всяка секунда, според актуалния прогрес и могат да бъдат достъпни по всяко време и навсякъде, чрез каквото и да е мобилно устройство, посредством Интернет достъп. Включително IPad.

Топ Повече

Зареждане на стока

Модулът за зареждане на стока повишава ефективността и оптимизира процеса за подготовка на стока за всякакъв тип организации, предплатени и автоматично изчислени продажби. Базирана на историята на оборот и търсения от клиенти, стоката постоянно се попълва чрез графици и поръчки към доставчици или чрез преместване на стоката от централния склад към клонове, без традиционните интервенции и усилия.

Топ Повече

WMS (Управление на Склад)

Charisma WMS (Управление на Склад) е модерно решение за оптимизация на стоки в складове. Продуктът дава възможност за повишаване на ефективността на потока продукти и стоки, завеждането им в имущество, геометрически и логически структури в складовото пространство, местоположение на пакети и логистика, както и най-добър избор и доставка на пакети до крайни потребители. Charisma WMS перфектно се адаптира към компании за дистрибуция и търговия, независимо от тяхната големина и сложност.

Топ Повече

MRP - Планиране на материали

Каризма MRP (Необходимост от планиране на материали) е продукт, абсолютно необходим за процесите, специфични за производствените компании, тъй като автоматизира и оптимизира планирането на покупките и управлението на инвентара. Базирайки се на история на процеса по купуване, инвентарът постоянно се попълва чрез препоръки, графици или клиентски поръчки, чрез запазване или прехвърляне на стоки от централата към филиалите, всичко бързо и просто, без ненужни усилия.

Топ Повече

Производство

Charisma Manufacturing е продукт, посветен на компании, произвеждащи материали, крайни продукти и незавършени продукти, независимо от техния тип. Покрива всички производствени стъпки, от технологичното решение и предварително изчисление, проследяване на производствените процеси, след изчислителни дейности. Функциите на модула покриват поръчките за производство (малки серии), производство на стоки ( големи серии) или производство на уникални продукти. Решението покрива производство по поръчка (WorkShop)или работните процеси в производството (WorkFlow).

Топ Повече

Управление на Портфолио

Charisma Управление на Портфолио е продукт разработен за управлението на собствените дейности, проекти и договори на компании от всякаква величина, Решението интегрира и оптимизира различните дейности в компанията, от оферти, преговори, подписване, проследяване, изпълнение, промяна до приключване. Перфектно интегриран с Charisma ERP, модулът редуцира рисковете специфични за управлението на големи проекти и повишава ефективността на процесите по сключване на договори с клиенти, доставчици и бизнес партньори.

Топ Повече

Self Service

Charisma SelfService е бърза и ефективна комуникационна платформа между организацията и нейните бизнес партньори, клиенти или доставчици, която редуцира оперативните разходи на отделите за обслужване на клиенти, повишава лоялността и удовлетворението на клиентите, повишава ефективността от маркетинговите усилия и поставя основата за нови канали на приходи. Над 200 000 партньори на финансови услуги, дистрибуция или телекомуникационни компании в Румъния се ползват от платформата Charisma SelfService.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.