Начало I I Тайните на бързото възприемане

Тайните на бързото възприемане

Просто инсталацията на едно софтуерно решение нищо не означава. ERP софтуерно решение придава истинска стойност само от момента,в който се превърне в част от ежедневието на всички служители и когато започне да предлага действителна подкрепа в преобразяването на вътрешните процеси в компанията за по-бързо постигане на бизнес целите.

Приятелски интерфейс, удобство при използване или визуални инструменти за конфигурация на работните процеси са само част от методите, които могат да помогнат за по-бързото възприемане на  ERP решението от служителите. От друга страна, често пренебрегвано, обучението на потребителите относно най-важните предимства при използването на решение, създадено за повишаване ефективността на вътрешните ресурси на организацията, е изключително важно.

Съществуват редица фактори, които трябва да имате предвид за по- бързо възприемане на ERP решението.

Представянето на приложението
До края на декадата, 50% от софтуерните приложения са създавани от потребители или партньори, а не от специалисти.Това  е феномен, който вече е показан в  YouTube или Wikipedia,феномен, който със сигурност ще преобрази бизнес решенията по същия образец.

Гъвкавостта на приложението, съществуването на визуални, инструменти, които могат да помогнат на всеки служител или изпълнител да създаде производствени процеси, специфични на бизнеса на организацията, са ключови елементи в  ERP приложение. Защото независимо колко лесно се използва едно ERP решение,то трябва да посреща действителните нужди на компанията.

Цената на приложението
Имплементацията на ERP приложение е строго свързана с цикъла на развитие и оперативния размер на компанията.Плащането на софтуерно приложение,което не посреща вашите действителни нужди, е също толкова безполезно решение, колкото и покупката на приложение със стотици характеристики, модули, възможности за конфигурация, които не се използват от служителите.
Повечето изпълнители не разбират, че всяко ново софтуерно приложение, което ненужно натоварва дейността на служителите, драматично намалява шансовете за възприемане.Всяко отклонение от ролята, за която се плаща на служителите в компанията, означава допълнителни разходи за вас.

Съпротива от страна на служителите
Съпротивата към промяна е природна особеност при хората.Служителите с най-добро представяне ще се запитат защо са принудени да променят своите навици, след като тези навици са им осигурили успех.От друга страна, служителите с ниско представяне ще осъзнаят, че мениджърите разбират техните лоши навици, които са довели до липсата на добро представяне.Комуникацията е първата бариера при успешното възприемане на  ERP приложение.  Да не бъдат убедени служителите относно ползите при използването на ERP приложението води до пасивност и съпротива при възприемането му. Важно е мениджмънта вътрешно „да продаде” тези предимства, както преди имплементацията, така и по време на имплементиране на приложението.

Повечето компании взимат решението за имплементация на ниво мениджмънт и след това уведомяват служителите за това решение. Това е най-честата грешка, която може да доведе до вътрешна съпротива при използване на приложението.Вътрешната съпротива може да забави възприемането на продукта от 3 до 6 месеца в критични ситуации, и тогава се стига до грешния извод от страна на мениджмънта на компанията, че приложението не посреща нуждите на организацията, защото не е използвано и не допринася за нейната стойност.

Организационни бариери
Идеята, че само с възприемането на ERP решение, компанията ще се превърне в пример за оперативна ефективност, остава пречка за промяната в прекалено много компании.Всъщност имплементацията на  ERP стратегия е процес на комплексна промяна на начина, по който компанията прави бизнес, процес подкрепен с технология.Повечето компании считат софтуерните приложения за сигурно спасение при разрешаването на вътрешните проблеми, бездействие, разходи.Изпълнителите, които мислят по този начин остават разочаровани от имплементацията на софтуерен продукт, защото не взимат по внимание и усилията за подреждане на вътрешните процеси за постигането на цели.Дефиницията на операции и отговорности, ограничения от властите,комуникационни процеси,пакети ползи и компенсации трябва да бъдат разпределени и се изисква да подкрепят успеха на ERP стратегията.

Още повече, не всички компании имат ясна, разбираема и интегрирана IT стратегия. В много случаи всеки отдел използва собствени софтуерни инструменти , които не комуникират едно с друго.Имплементацията на ERP приложение е решение на организационно ниво, чрез което всички отдели ще работят интегрирани, базирайки се на уникални бази данни за правилното управление на ресурсите.

Има много пазарни проучвания относно успешното възприемане на ERP приложение и повечето от тях оценяват, че факторите, заплашващи една успешна имплементация имат следната тежест:
 

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.