Начало I I Редуцира ли разходите аутсорсинга на УЧР?

Редуцира ли разходите аутсорсинга на УЧР?

Осигуряването на висока производителност от страна на служителите по време на икономическа криза представлява стопанска цел, която е почти невъзможно да бъде постигната, предвид голямото напрежение, свързано с управлението на човешките  ресурсите. Дали аутсорсинг решението е контролът, необходими за подпомагането на тази цел?

 
На фона на повишения финансов натиск изглежда, че стратегическата роля на Човешките Ресурси, действаща  наред с висшето ръководство на компанията е леко отстранена и пренасочена към основната административна област (работни заплати, управление на персонала и наемането на персонал). Налагането на ограничения за управление на бюджетите предполага поемането на  рискове, като не спазване на голяма част от мерките, предприети през последните години за увеличаване на инвестициите в човешките ресурси (по-специално за млади служители, а наскоро и в управлението на средно ниво).
 
Въпреки това, основният риск,  пред който може да се изправи висшето ръководство е да свикне с концепцията „Работи също като това”. Връщайки се към предишната ситуация или планиране на развитието на по-високо ниво (например: възприемане на процеси по развитие на персонала, поддържани от постановените професионални решения за управление),  са силно обезкуражени от удължаването на периода, необходим за разработване на ресурси и инфраструктура за разширяването на практиките в рамките на компанията .
 
Прекомерното  фокусиране върху намаляването на разходите, без да бъдат идентифицирани методите за допълнителни доходи, рядко е решение за преодоляване на такива трудни периоди.
 • Ниските разходи не означават непременно ефективност, планове, които на хартия изглеждат успешни, трудно могат да бъдат изпълнени, без някакви допълнителни щети. Следвайки създаването на тази управленска гледна точка, възможността да възникнат явления, на които трудно може да се противодейства, се появява най-вече от финансова и поведенческа гледна точка:
 • Липса на увереност в способностите на организацията да се възстанови, без  да предлага инициативи за незабавно прилагане и практически резултати;
 • Липса на доверие, страх и нежелание да се поеме отговорност;
 • Демотивиране и загуба на служители, които допринасят за стойността на компанията, чрез своите инициативи;
 • Намаление като цяло на конкурентоспособността както на компанията така и на служителите;
 • Минимизиране на стратегическата роля на Управлението на Човешките Ресурси, чрез намесата на висшето ръководство.
 • Едно от решенията, широко използвани за основните нужди на отдел човешки ресурси, е аутсорсинг на работните заплати и управлението на персонала.
Мениджърите започват да осъзнават, че ефективността на отдел Човешки Ресурси по въпросите за аутсорсинг на заплатите, се получава само чрез вътрешно разпределение на големи бюджети, които не оправдават общите усилия. Времето, прекарано в следене на законодателните новини, разходите за обучение на персонал и честата вътрешна актуализация на системата за внедряване на последните алгоритми за изчисление представляват разходи, които малко компании биха си позволили, особено по време на икономическа криза. 
 
Възприемането на практики за аутсорсинг на заплатите не е признак на слабост, а по-скоро признание за приемането на модерни практики за управление, напълно съобразени със сериозните ограничения на бизнес средата, предизвикани от икономическата криза.
 
В допълнение, чрез облекчаване на дейностите, свързани с администрацията на персонала и изчислението на работните заплати, компаниите могат да насочат ресурсите си към развитието на стратегическата роля на отдела по Човешки Ресурси, което допринася за изграждане на дългосрочна визия, включена в плана за управление, една почти неизвестна концепция за много компании, които разхищават ресурси в области, които са приоритет за бизнеса им.  
 
Ето някои от ползите на аутсорсинг на изчислението на работните заплати:
 • Подобрение на оперативната ефективност
Една автоматизирана и стандартизирана система за изчисление на работните заплати осигурява на компаниите намаление на разходите до 30% в сравнение със ситуация, в която този процес е разгърнат на вътрешно ниво, а времето за изчисление спада с 40%. Допълнителното време и бюджет могат лесно да бъдат пренасочени към други приоритети на организацията, които могат значително да се възползват поради новото разпределение на ресурсите.
 • Ясни разходи
Компаниите лесно могат да проследят разходите, свързани с пренасочените дейности, тъй като повечето компании за аутсорсинг на заплати използват мониторинг решения за времето, разпределено в дейности на всяко ниво. Времето се отбелязва в реално време и на ръководството на компанията могат да бъдат представени седмични отчети, като по този начин се следи ефективността на аутсорсинг услугите.
 • Мониторинг на законодателните промени и тяхната интеграция в изчислението на работните заплати.
Аутсорсинг решенията, достъпни на пазара гарантират прилагането на законодателните промени до 48 часа след публикуването им в Държавен Вестник.  Актуализацията се извършва от екип консултанти, специализирани в трудовото законодателство и консултацията с клиенти относно прилагането на законодателните промени и предотвратява конфликтите, които могат да доведат до грешки при изчислението.
 • Предоставяне на необходимите документи до държавата
Документите до държавата се изготвят от аутсорсинг компанията автоматично, в срок и в съответствие с действащото законодателство. Всички рискове са предвидени, чрез договора, който регулира отношенията между  страните и предвижда в повечето случаи по- голямата отговорност за компанията, предоставяща аутсорсинг услуги.
 • Надеждност и последователност в предоставянето на услуги
Предоставяните услуги често имат постоянен характер: дейностите, свързани с изчислението на работните заплати не са засегнати от отсъствия, празници или технически проблеми, с които доставчикът може да се сблъска. Освен това обученията на персонала, предназначени да държат служителите в час с последните развития на пазара на труда и разходите за поддръжка на хардуер и софтуер инфраструктура са премахнати. В сравнение с придобиването на сложни решения за изчисление на работните заплати и администрация на персонал, могат да бъдат закупени услуги за аутсорсинг на заплатите , еквивалентни на 20 години.
 • Бързо действие
В рамките на 24 часа от заявката за аутсорсинг услуги, могат да бъдат изпълнени сложни изчисления на заплатите на персонала на компанията.
 
 

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... След 3- месечни проучвания на пазара, Кронос Рикавъри Мениджмънт се спират на вертикалното решение  Charisma Collection на TotalSoft, базирано на платформата MS Dynamics CRM, защото: „Нямаше друго решение, което да покрива напълно нуждите ни, а именно да предлага модули за телефонно събиране, събиране на взимания на място и съдебно събиране.” ..."
Borislav Hristov,
Chief Executive Officer
Kronos Recovery Management

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.