Начало I I Работен процес

Работен процес

Липсата на ефективно управление на работните процеси в една организация или съществуването на делегация и извънредни рискове, появили се по време на изпълнение на тези процеси, може да наруши бизнес развитието. Нуждата от разширение на механизма за управление на всеки оперативен или бизнес процес е определила създаването на решението Charisma Работен Процес 2010. За функционална стойност, включена в конфигурирането на програмните транзакции, базирани на решения, Charisma Workflow 2010 е единственото решение, което може перфектно да бъде интегрирано с комплекта Charisma ERP 2010 или с всяка друга система, планираща ресурсите на организация.

Charisma Работен Процес позволява на организации от всякаква големина бързо да създадат комплексни процеси чрез достъп до Web браузър интерфейс или директно в системата на клиента в бек офис на потребител.Решението също така позволява определяне и автоматизиране на бизнес процесите, преглеждайки потоците от задължения и автоматизирайки задълженията, свързани с Charisma ERP 2010 модули.


Предимства:

 • Намалява оперативните разходи чрез елиминиране на излишното време  за ръчно изпълнение;
   
 • Увеличава ефективността на операциите чрез лесно за потребителите автоматизирано решение;
   
 • Минимизира вътрешния риск благодарение на контрол и въвеждане на оперативни автоматизации;


Характеристики:

 • Създава нови процеси само чрез визуална конфигурация – докато усилията за допълнителни разработки са премахнати и отговор към широк спектър от бизнес нужди;
   
 • Напълно управлява всички елементи, включени в процеса по конфигурация на работните процеси- участващи, групи участници, документи и задачи, вложения и тегления, взаимодействие и контролни методи;
   
 • Ефективно установява и управлява начини за избягване на претрупване, включвайки делегиране или справяне с грешки, осигурявайки правилно продължение и функциониране на системата;
   
 • Определя независими работни процеси, специфични до всеки тип задача в организацията; генерира работни процеси в дни;
   
 • Управлява и проследява развитието на списъци с какво трябва да се направи от потребители (участници). Включва потребителско одобрение за различните работни дейности;
   
 • Осигурява подкрепа при взимането на решения за изпълнение на имплементация на етапи, условия и ограничения за време, свързани с изпълнението;
   
 • Включва управление на задължения, което помага на потребителите (участници) да взаимодействат с работния процес в определен момент, включвайки собственик, генерирания процес, прикачените документи, приоритет, статус (стенд бай, в процес на работа, завършен, отменен); проследяването на дейностите, представени от потребители се управлява чрез чек листи;
   
 • Автоматично отбелязва всеки участник в процес според стъпките, които не са представени или тези, които трябва да бъдат представени;
   
 • Автоматизира обикновените бизнес процеси и задачи, свързани с  приложенията;
   
 • Осигурява актуална икона в реално време на задачите в един работен процес, както и план за изпълнение;
   
 • Позволява управление на механизъм за сигурност; включва и част делегиране и трансфер на отговорности и права от потребителите източници към потребителите;
   
 • Генерира подробен отчет на ниво компания;
   
 • Измерва представянето на процес или определена задача чрез изчерпателни показатели, използвани в различни статистики и отчети:
  • Брой случаи по период (пр. месец) на работен процес
  • Минимум, средно или максимум продължение за пълното изпълнение на работен процес
  • Връзка между процес и задължение за показателите: минимум, средно или максимум продължение за пълното изпълнение, брой задачи на потребител, период (пр. месец).
    
 • Подобрява процесите на ERP чрез:
  • Свързване към външни данни чрез SQL, Web Услуги, LDAP, XML;
  • Създаване и използване на специфични дейности за създаване на работен процес;
  • Взаимодействие чрез Web Услуга API;
  • Разширение и приспособление чрез SDK;
  • Интеграция с BizTalk;
  • Достъп до активна директория

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Danny Manor,
IT Manager

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.