Начало I I Отчет за разходи на служители

Отчет за разходи на служители


Като резултат от развитието на бизнеса на регионално, национално или международно ниво, управлението на командировките на служителите и съответните разходи се превръща в скъпо задължение за компанията, както относно финансовите ресурси, така и що се отнася до времето, отделено за рутинни дейности.
 
Очевидната нужда да се намалят тези оперативни разходи е решена от модул за отчет на разходи на служителите, който позволява да се записват и автоматизират отчетите за разходите чрез Web интерфейс, който е достъпен по всяко време, от всякъде и от всеки служител. Локално интегриран с Charisma ERP, модулът за отчет на разходите на служители позволява автоматизиране на оперативните процеси, намалява разходите и повишава ефективността  на дейностите в компанията.

 

Финансови и технически предимства

Редуцира оперативните разходи

Благодарение на премахването или значителното редуциране на излишните, отнемащи време задължения, решението позволява значително намаляване на разходите и фокусиране върху продуктивните задължения. Решението улеснява процеса по отчитане на разходите, чрез автоматично отбелязване на следващите стъпки.

Повишава ефективността на вътрешните дейности

Чрез автоматизиране на процеса по отчет на разходите, продуктът осигурява автоматично изчисление на дневни разходи, в зависимост от град, държава или брой дни, както и изчисление на крайни суми, базирани на гарантирани авансови плащания, всичко чрез изключително интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Минимизира вътрешния риск

Благодарение на увеличаване на финансовия контрол на отчетите за разходи или пари, използвани при различни пътувания, решението премахва човешките грешки, минимизира рисковете от грешки както за компанията, така и за служителите.

 

Характеристики
 • Гарантира управление на авансови плащания. Включва:
  • Записване на важна информация относно авансови плащания: сума, валута, цел (пътен протокол, офис доставки);  
  • Информация относно служител от бек офис система, базирана на идентификация на Web страница; 
  • Удобен браузер и автоматично отбелязване на етапите преди процеса по одобрение на авансово плащане, базирано на диаграма на организацията, имплементирана в системата, записване и поддържане на история, независимо дали има одобрение или отхвърляне; 
  • Автоматично генериране на документи за плащане в бек офис система (заповед за авансово плащане за отчет на разходи);  
  • Бързо разпределение на фондовете, изтеглени от карта на компанията чрез заповед за командировка.
 • Управление на заповеди за командировки. Включва:
  • Записване на важна информация, свързана със заповедите за пътуване; 
  • Автоматично генериране на документи за плащане в бек офис система  след потвърждение. 
 • Управление на отчети за разходи. Включва:
  • Записване на важна информация, свързана с отчети за разходи (номер и дата, тип документ, период, партньор,тип плащане, сума); 
  • Проследяване на гарантираните авансови плащания и автоматизиране на калкулацията на дневните, базирайки се на обща информация в отчет за разходи; 
  • Удобен браузер и автоматично отбелязване на етапите преди процеса по одобрение на авансово плащане, базирано на диаграма на организацията, имплементирана в системата, записване и поддържане на история, независимо дали има одобрение или отхвърляне; 
  • Комплексна търсачка ( номер, дата, разходен център- отдел проекти, период или статус на разходен отчет); 
  • Преглед и сигурен достъп до документите според роля на потребител; 
  • Финансова промяна и потвърждение (крайно) с автоматично генериране на съответните документи в бек офис системата. 
  • Автоматична и удобна интеграция с всяка бек офис система, система за планиране на ресурси, включително Charisma ERP; 
  • Принтиране и лесен достъп до всеки документ свързан с разходните отчети или разходите, направени по време на пътувания. 


Някои от клиентите, които използват Отчет за разходи на служители Модул


обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.