Начало I I Правилното решение?

Правилното решение?

Решението да избереш ERP приложение,което да посреща нуждите на организацията е колкото важно за организацията, толкова и трудно, заради многобройните пазарни оферти.Както и да е поради индустриалното раздробяване и специализацията на ERP решенията, никой от тези доставчици не осигурява желаните способности.Затова ви предлагаме някои идеи как да си изберете ERP решение.

Нашите консултанти разполагат с повече информация как да определите своите реални нужди.

Способности на софтуерното решение

Гъвкавост. Софтуерно решение, което се нуждае от допълнително програмиране на кодовете за приспособяване според вашите нужди, не е толкова желано, колкото едно по-гъвкаво решение към конфигурации и приспособяване чрез визуални, приятелски инструменти, което лесно може да бъде използвано от служител в компанията, без специално обучение.

Комплект характеристики и възможности.
За всяка липсваща функция или способност, която продуктът не изпълнява, трябва да положите усилия  за развитието на допълнителни приложения, което в крайна сметка води до високи разходи за закупуване (TCO) и по-бавно възвръщане на инвестицията (ROI). Много ERP имплементации се провалят (не се превръщат в част от живота на служителите) поради липса на някои характеристики, необходими на организацията.

Автоматизация на бизнес процесите. Въвеждането на данни в софтуерни приложения е едно нещо, използването на софтуерно приложение за автоматизация на бизнес процесите е нещо съвсем различно.Софтуерни приложения, които са слаби що се отнася до автоматизация на бизнес процесите предлагат най-ниско възвръщане на инвестицията (ROI), защото не предлагат ценно знание, работни практики или процеси или производствени процеси, специфични за вашата индустрия.

Лесен достъп до информация. Не печелите никакво конкурентно предимство, ако само съхранявате данни в софтуерното приложение, а тези данни не са интегрирани, обработени и превърнати в полезна информация за управлението и планирането на вътрешните процеси.Истинското конкурентно предимство лежи в бързия достъп до информация, навсякъде, по всяко време. Възстановяването на критична информация, необходима точно на момента води до лесното приемане на софтуерното приложение от потребителите и до по-бързо възвръщане на инвестицията.Гъвкави отчети, детайлни анализи или прозрачност на вътрешните проекти и планиране на ресурсите са критични  свойства за всяко ERP приложение.

Софтуерна платформа. Платформата върху която е създадено софтуерното приложение трябва лесно да се приспособява от клиента, интегрирана с наличните ресурси или дори вътрешно разработена да покрива нови характеристики и способности.Редуцирате разходите, ако изберете софтуерно приложение с отворена архитектура, достъпна поддръжка и интегрирани инструменти за развитие.

Разходи за поддръжка. Безплатните инструменти за приспособяване се различават значително от един доставчик до друг.Изберете доставчик, който използва достъпни, приятелски за потребителя инструменти за приспособяване, които могат да бъдат ползвани и от не технически лица с цел намаляване на допълнителните разходи възможно най-много.


Имплементационна експертиза

Продължителност на имплементацията. Продължителността на имплементацията обикновено е най-важният фактор, който не се взима под внимание, когато се избира ERP приложение. Продължителността на имплементацията е факторът с най-високо въздействие върху разходите и вътрешната производителност, защото прехвърлянето на данни включва прекъсване на най-важните критични операции.

Методология на имплементацията. Подхождайки към имплементация базирана на детайлен проекто-план, както и на опита на хората, които ръководят имплементацията са критични за успешната имплементация на  ERP решение.

Бизнес експертиза. Имплементацията на ERP решение е по-малко свързана със софтуерното решение. Имплементацията на  ERP решение означава възприемането на бизнес стратегия, организационна промяна, изявление за намерение от управата на организацията.


Техническа поддръжка

Техническата поддръжка е друг ключов фактор, който засяга възприемането на решението, успехът на имплементацията или бързината на възвръщане на инвестицията.

Личен технически сътрудник. Да се обаждате за техническа поддръжка и да бъдете постоянно прехвърляни или изчакващи, или да оставяте съобщения на телефонни секретари, не разрешава проблемите ви веднага по професионален начин.Проверете дали има възможност за ваш технически сътрудник,който да централизира и отговаря за всички ваши ситуации или изисквания.

Време за реакция. Фактор за успех, особено важен за големи компании.Дори когато обикновено гарантираното време за реакция е уговорено в договора за услуги, бързата реакция към различни запитвания е важен фактор, който трябва да се вземе предвид.

24/7.
За средни компании може да бъде основна нужда само в редки случаи, но със сигурност е фактор за големите компании.Проверете внимателно, в случай че сметнете, че се нуждаете от нон стоп техническа поддръжка (дали екипът осигуряващ техническа поддръжка работи и на нощни смени), дали доставчикът на решението предлага 24/7 поддръжка.

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.