Услуги

Лидерите в сферата на услугите използват Charisma Business Suite
Разберете как Charisma Business Suite допринесе за успеха на най-силните компании, предлагащи услуги в Румъния.

 

"Бонусът, който Charisma внесе бе системата за планиране, защото,според мен,ERP решението цели най-вече да развива бизнеса, а не да го проследява", Daniel Mateescu, Мениджър Charisma

[повече]

"Базата данни е уникална и достъпна от всякъде, но ние установихме конфигурациите на приложението в централата на компанията, и така колегите от цялата страна не могат да ги променят.Това е истинско предимство, защото не се занимаваме повече с противоречия, и така можем да представим анализ и да генерираме различни отчети по всяко време“,Iulia Hurdubeţiu, HR Мениджър

[повече]

Решения посветени на сектор услуги


Офис автоматизация
Charisma Office Automation е продукт посветен на доставчиците на услуги, което улеснява проследяването на проект, увеличава ефективността на използваните ресурси за изпълнението му и увеличава приходите, свързани с подписаните договори.Решението автоматизира цикъла по събиране и издаване на фактури, базирайки се на отбелязани часове, управлява важните документи, и осигурява подкрепа за управлението на решенията, базирани на измерени показатели на представяне.

[повече]

CRM решение
Разработено върху MS Dynamics CRM платформа, ТоталСофт ви предлага иновативно решение за управлението на взаимоотношенията с клиенти, което се инсталира изключително бързо, без да бъдат прекъсвани  бизнес процесите в компанията. Лесният за употреба потребителски интерфейс, приспособен според изисквания на клиента, така че да посреща специфичните нужди на компаниите, предлагащи услуги, правят решението на ТоталСофт едно от най-атрактивните CRM решения на Румънския пазар.

В допълнение, нашите консултанти могат да ви помогнат „ да се вслушате по-добре в клиентските нужди, да разберете тези нужди и да успеете да им отговорите, чрез създаването и разработването на процеси и практики сред всички служители, които взаимодействат с клиенти. Чрез повишаване на гъвкавостта във все по конкурентния пазар, можете лесно да отговорите на нуждите на клиентите, обгръщайки своите услуги с професионално мнение.

С помощта на това решение, вашата организация радикално ще подобри своята ефективност. Наблюдавайки дейността на клиентите, определяйки ефективността на инвестициите и използваните публични пари, възприемайки и развивайки вътрешни, клиенто-ориентирани процеси и практики, разбирайки клиентските нужди и използвайки един език във взаимоотношенията си с тях- ще помогне на вашата институция да стане модерна, гъвкава и клиенто-ориентирана.

Предлагаме ви помощта от която се нуждаете, за да подкрепите своите служители с модерен, мощен и иновативен бизнес инструмент, и да развиете своята институция.

[повече]

Mobile sales force automation
Charisma Mobile SFA включва пълен комплект от инструменти за автоматизация, улеснение и управление на цялата необходима за процесите по продажби информация.Този комплект от инструменти осигурява яснота за дейността на екип продажби, техните задължени. Също така помага в генерирането на реалистични оценки за продажбената дейност, базирана на собствен кръг продажби, както и всяка стъпка от продажбените процеси.

Най-важното, в случай че екип продажби разполагат с мобилни устройства, процес продажби може да бъде проследен в реално време от управата, а търговските агенти имат достъп до ценна информация, която е на разположение в база данни по всяко време. Така можете да увеличите продажбените ресурси, както и ефективността на оперативната дейност с положително въздействие върху печалбата на организацията.

[повече]

Решение за Управление на Документи
Charisma Управление на Документи е интегрирано решение, базирано на последната MS Office SharePoint Server 2007 технология.Тази технология позволява локален достъп до документи, офлайн достъп до документи,подкрепа за различни типове съдържание, възможност за приспособяване на нови политики за развитие, както и по- голяма възможност за интеграция на работни процеси.

Чрез имплементация на решението за управление на документи, имате възможността да създадете обществени или частни сектори, права за достъп, базирани на различни нива в йерархията, да имплементирате специфичните  документи за работните процеси във вашата компания , да централизирате история на документи и тяхното проследяване, или имате възможността да създадете специални графични презентации, според  специфично изображение или стратегия, която искате.

[повече]

ERP решение
Charisma ERP интегрира управление на ресурсите в една институция, чрез автоматизиране на счетоводните процеси, амортизация на дълготрайни активи според няколко референтни системи за справки, чрез проследяване на бюджетите, според фактури за продажби и придобивки, въведени от  фирми, работещи в публичния и частен сектори, независимо от техния размер и сложност. Решението осигурява паралелно управление на отделите в една институция (централен и локални) и позволява едновременно проследяване на множество счетоводни системи.
 
Charisma ERP е мощен и сложен инструмент за мониторинг на съществуващите и бъдещите парични потоци в рамките на институции, предоставящи услуги.

[повече]

Управление на Човешки Ресурси
Charisma HCM е интегриран софтуерен пакет, посветен на управлението на човешките ресурси, разходи за управление на персонал, инвестиции за развитие на човешки капитал.Решението осигурява управление на служителите и техните позиции в йерархията, имплементация на калкулация на заплати, типове заплати, бонуси, болнични, отпуски, удръжки, както и генериране на бюджет за плащания, подчиняване на документите според работните инспекторати и отчети до Обществения бюджет, оценка на представяне, проследяване и развитие на способности, обучение и още много.

Charisma HCM е едно от най- развитите софтуерни решения за управлението на човешките ресурси в Румъния, включвайки 10 годишен опит в различни пазарни вертикали. Charisma HCM решение подкрепя над 10% от активната работна сила на Румъния.

[повече]

Решение за събиране на вземания
Charisma Collection се ползва от предимството на пълен и самостоятелен софтуерен продукт,  разработен от ТоталСофт, който може да бъде перфектно интегриран с всички други решения, посветени на сектор услуги. Charisma Collection управлява събирането на вземания, правните файлове за процесите по придобиване,  както и всякаква търговска дейност – препродажба, наем, рефинансиране.

[повече]

Business intelligence решение
Решението business intelligence е посветено на компании от сферата на услугите и подкрепя процесите по взимане на решения, като осигурява информация и статистически сравнения, базирани на специфичните финансови показатели на всяка организация, предоставяща услуги. Решението увеличава  печалбата на институции от всякакъв размер с помощта на пълен комплект от аналитични инструменти (карта с показатели на резултати, аналитична таблица, аналитична графика, отчети, конфигурируеми контролни табла).

[повече]

Self-service решения
Ролята на  self-service решенията е да повишават яснотата в отношенията на партньорите на една организация- клиенти, доставчици, дистрибутори, служители , както и тяхната лоялност. Решението self-service, разработено от ТоталСофт специално за компании, предоставящи услуги, значително намалява разходите и оперативното натоварване, както за институциите така и за техните бизнес партньори, с помощта на  Web платформа, която осигурява бек офис информация (отчет на фактури, плащания, връщания) и с възможности за онлайн плащания, имейл или SMS , както и бързо разпечатване на важни документи.

[повече]

Контрол на разходи решение
Charisma Cost Control намалява финансовия риск чрез контрол на бюджетните разходи и проследяване на работните процеси и одобрението на разходите, според определените бюджети.Решението следи процесите по придобиване (RFP, RFQ, предлагани цени), повишава ефективността на процесите по предлагане и поръчки и подобрява възможностите за капитализация  в институциите, предоставящи услуги. Charisma Cost Control осигурява управлението на фактурите от доставчици, както и история на договорните взаимоотношения с бизнес партньорите.

[повече]

Онлайн търговско решение - eShop
e-Shop е Web портал, осигуряващ модерни функции в електронната търговия. През този портал, клиентите могат да публикуват различни поръчки, а администраторът може да добавя нови продукти и услуги. Решението включва възможността за продажба на продукти и услуги, базирайки се на точки на лоялност, осигурява модерни функции за търсене, филтри, сигнал за налична стока, представяне на най-купуваните продукти или продуктите разгледани от купувач, всички представени по модерен начин и адаптирани според нуждите на доставчиците.

[повече]

Intranet
Charisma Intranet е модерно техническо решение, базирано на MS Office SharePoint Server 2007 технология, което осигурява среда на сътрудничество между служителите. Решението позволява  размяна на лична или служебна информация чрез форуми и блогове, като подпомага значително развитието на една здрава, вътрешна професионална култура, където критичната информация е само на няколко кликвания разстояние.

[повече]

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... Cosmote Румъния започна да работи със системата Каризма Ентърпрайз през 2006. Системата на ТоталСофт беше избрана, защото предложи много кратък срок за имплементация, както и страхотно съотношение цена/изпълнение. Благодарение на това партньорство, ТоталСофт натрупа опит в телекомуникациите, а Cosmote Румъния оптимизира своите бизнес процеси, използвайки  ERP системата ..."
Sergiu Dumitraşcu,
Business Application Manager
Cosmote
"... ..."
Julia Mikó,
General Manager
"... ..."
Radu Chiran,
Consultant CRM
"... мога да предоставя на управата всеки тип отчет само за 10 минути, предвид времето необходимо за форматиране. Ако вземем предвид, че времето е пари, значи ние сме спечелили доста отдавна. Освен това, отчетите, генерирани от приложението ни помогнаха да идентифицираме определени проблеми, чието разрешаване доведе до финансови ползи. ..."
Raluca Neculae,
Human Resources Director
Euroweb

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.