Начало I Индустрии I Финансово – банкова сфера

Финансово – банкова сфера

Лидерите във финансово-банковия сектор използват Charisma Suite
Разберете как допринесохме за успеха на най-силните финансово-банкови компании в Румъния.


"Основна роля бе изиграна от счетоводния отдел, чиято дейност изцяло се покрива от Каризма- единственото функционално банково-счетоводно решение за момента, в съответствие с RNB наредбите, имплементацията на новата система бе извършена без каквито и да било специални усилия", Florin Maxim, ИТ Мениджър Дойче Лизинг Румъния.

[повече]

“Charisma има административен интерфейс с големи възможности за конфигурация, изключителна счетоводна гъвкавост,позволяваща транзакции между документи, предимства, които много ни помогнаха при моделирането на крайното решение”, Daniel Tudosie, GE Money IT Project Manager.

[повече]

Решения посветени на финансово-банковия сектор


Лизинг решение
TotalSoft е разработила решение посветено на лизинг сектора, чрез което цялото управление на договорите, финансови и оперативни лизинг дейности са представени. Решението успява да спечели лоялността на клиентите  чрез гъвкави кредитни програми, според пазарни и финансови характеристики. Рискът на лизинговите компании се намалява, благодарение на нови функционалности като проследяване на документи, ефективно управление на клиенти и имущество, както и чрез поддържане на история на всички промени през жизнения цикъл на договорите.

[повече]

CRM решение
Разработено върху MS Dynamics CRM платформа, ТоталСофт ви предлага иновативно решение за управлението на взаимоотношенията с клиенти, което се инсталира изключително бързо, без да бъдат прекъсвани  бизнес процесите в компанията. Лесният за употреба потребителски интерфейс, приспособен според изисквания на клиента, така че да посреща специфичните нужди на организации от финансово-банковия сектор, правят решението на ТоталСофт едно от най-атрактивните CRM решения на Румънския пазар.

В допълнение, нашите консултанти могат да ви помогнат „ да се вслушате по-добре в клиентските нужди, да разберете тези нужди и да успеете да им отговорите, чрез създаването и разработването на процеси и практики сред всички служители, които взаимодействат с клиенти. Чрез повишаване на гъвкавостта във все по конкурентния пазар, можете лесно да отговорите на нуждите на клиентите, обгръщайки своите услуги с професионално мнение.

С помощта на това решение, вашата организация радикално ще подобри своята ефективност. Наблюдавайки дейността на клиентите, определяйки ефективността на инвестициите и използваните публични пари, възприемайки и развивайки вътрешни, клиенто-ориентирани процеси и практики, разбирайки клиентските нужди и използвайки един език във взаимоотношенията си с тях- ще помогне на вашата институция да стане модерна, гъвкава и клиенто-ориентирана.

Предлагаме ви помощта от която се нуждаете, за да подкрепите своите служители с модерен, мощен и иновативен бизнес инструмент, и да развиете своята институция.

[повече]

Решение за управление на застрахователни полици
Едно от най-желаните софтуерни решения, е това посветено на застрахователните компании, което намалява разходите и вътрешните рискове, чрез управлението на застрахователните полици, независимо от техния тип ( имущество, живот, гражданска отговорност, финансов риск). Това решение автоматизира генерирането на полиците и пресмятането на стойностите, според установени застрахователни правила със застрахователните партньори и осигурява напълно проследяване на имущество с финансови договори, чрез управление на застрахователните регистри и месечни счетоводни отчети.

[повече]

Решение за управление на договори за рефинансиране
Модулът за рефинансиране ефективно следи и подобрява операциите с финансовите договори от банковите институции или в компанията като определя и поддържа финансовите линии и паричните тегления.

[повече]

Решение за събиране на вземания
Charisma Collection се ползва от предимството на пълен и самостоятелен софтуерен продукт,  разработен от ТоталСофт, който може да бъде перфектно интегриран с всички други решения, посветени на финансово-банковия сектор. Charisma Collection управлява събирането на вземания, правните файлове за процесите по придобиване,  както и всякаква търговска дейност  - препродажба, наем, рефинансиране.

[повече]

Business intelligence решение
Решението business intelligence е посветено на финансово-банковата сфера и  подкрепя процесите по взимане на решения, като осигурява информация и статистически сравнения, базирани на специфичните финансови показатели на всяка финансова институция. Решението увеличава  печалбата на институции от всякакъв размер с помощта на пълен комплект от аналитични инструменти (карта с показатели на резултати, аналитична таблица, аналитична графика, отчети, конфигурируеми контролни табла).

[повече]

Self-service решения
Ролята на  self-service решенията е да повишават яснотата в отношенията на партньорите на една организация- клиенти, доставчици, дистрибутори, служители, както и тяхната лоялност. Решението self-service, разработено от ТоталСофт специално за финансово-банковата сфера, значително намалява разходите и оперативното натоварване, както за институциите така и за техните бизнес партньори, с помощта на  Web платформа, която осигурява бек офис информация (отчет на фактури, плащания, връщания) и с възможности за онлайн плащания, имейл или SMS, както и бързо разпечатване на важни документи.

[повече]

Контрол на разходи решение
Charisma Cost Control намалява финансовия риск чрез контрол на бюджетните разходи и проследяване на работните процеси и одобрението на разходите, според определените бюджети.Решението следи процесите по придобиване (RFP, RFQ, предлагани цени), повишава ефективността на процесите по предлагане и поръчки и подобрява възможностите за капитализация  във финансовите институции. Charisma Cost Control осигурява управлението на фактурите от доставчици, както и история на договорните взаимоотношения с бизнес партньорите.

[повече]

Управление на договорите за продажба на едро
Charisma Wholesale наблюдава и успешно управлява договорите за продажби на едро,  подписани с търговци или други партньори, или настъпили между други страни с цел продажба на стоки в големи количества при условията на печелившо финансиране, предложени от компанията. Решението позволява пресмятане на интереси и такси , свързани с договорите и поддържа история на всички промени през жизнения цикъл на договорите.

[повече]

Управление на договори с посредници
Charisma Factoring носи ползата на интегрирано управление на финансовите договори с посредници, управлява кредитни линии, действителни финансови продукти, рискови категории за класификация или механизми за пресмятане на интереси или отстъпки.Това решение позволява увеличение на клиентското портфолио и безгранично увеличение на печалбите на финансово-банковите институции.

[повече]

Решения за отчитане пред  CRB и Национална Банка
Двете решения осигуряват точност и прецизност на данните, които се представят на Отдел Кредитен риск и Националната Банка на Румъния. Решенията покриват периодичните отчети на официалните бюлетини на клиентите и действителните договори в портфолиото.

[повече]

ERP решение
Charisma ERP интегрира управление на ресурсите в една институция, чрез автоматизиране на счетоводните процеси, амортизация на дълготрайни активи според няколко референтни системи за справки, чрез проследяване на бюджетите, според фактури за продажби и придобивки, въведени от  фирми, работещи в публичния и частен сектори, независимо от техния размер и сложност. Решението осигурява паралелно управление на отделите в една институция (централен и локални) и позволява едновременно проследяване на множество счетоводни системи.
 
Charisma ERP е мощен и сложен инструмент за мониторинг на съществуващите и бъдещите парични потоци в рамките на една финансова институция.

[повече]

Управление на Човешки Ресурси
Charisma HCM е интегриран софтуерен пакет, посветен на управлението на човешките ресурси, разходи за управление на персонал, инвестиции за развитие на човешки капитал.Решението осигурява управление на служителите и техните позиции в йерархията, имплементация на калкулация на заплати, типове заплати, бонуси, болнични, отпуски, удръжки, както и генериране на бюджет за плащания, подчиняване на документите според работните инспекторати и отчети до Обществения бюджет, оценка на представяне, проследяване и развитие на способности, обучение и още много.

Charisma HCM е едно от най- развитите софтуерни решения за управлението на човешките ресурси в Румъния, включвайки 10 годишен опит в различни пазарни вертикали. Charisma HCM решение подкрепя над 10% от активната работна сила на Румъния. 

[повече]

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Iulian Mihăilă,
Head of IT
"... ..."
Ştefan Pată,
Responsabil Direcţia Risc
"... Хронологично сътрудничеството на групата с ТоталСофт е доста по-ранно в другите споменати страни, но предвид обема и сложността на специфичните изисквания за софтуерно решение на Raiffeisen Leasing Румъния, партньорството в Румъния се оказа много по-важно ..."
Mihaela Mateescu,
General Manager
Raiffeisen Leasing
"... След внедряването на Charismaуспяхме да обединим всички компании от Групата към изискванията, включени в специален пакет от отчети, използван от всеки и достъпен за всички. Сега имаме ясна картина за човешките ресурси в нашата компания, както и начинът , по който те посрещат нашата стратегия. ..."
Nicoleta Cârlugea,
HR Manager
Tiriac Компании

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.