Начало I Индустрии I Медицина & Фармация

Медицина & Фармация

Лидерите в сектор медицина и фармация използват Charisma Suite.
Разберете как Charisma Suite допринесе за успеха на най-големите болници, клиники и аптеки в Румъния.
 


"Чрез имплементацията на Каризма можем да управляваме изчислимите обекти, което ни позволява по-лесно проследяване на природата и характера на разходите. Освен това BI решението в Каризма ни осигурява необходимата гъвкавост при генерирането на временните отчети, както и детайлна информация за анализ на данните", Bogdan Dumitrescu, IT&C Мениджър

[повече]

"Благодарение на решението, имплементирано от TotalSoft, когато резултатите са потвърдени от лекарите в лабораторията, са лесно достъпни в интернет", Virgil Ivan, Генерален Мениджър на Synevo (част от Medicover).

[повече]

Решения посветени на сектори медицина и фармация


Управление на дейността в Медицински сектор
Каризма Медицински Софтуер е гъвкав модул, който интегрира, подобрява, повишава ефективността и контролира процесите и оперативните и финансови въпроси в една болница, клиника или лаборатория. Построен върху модерна технологична платформа, медицинският Софтуер на Каризма покрива изцяло медицинските работни процеси.

[Повече]

Спешно отделение / Признания
Статистиката сочи, че повече от 50% от приема в болниците трябва да премине през спешния кабинет. Повечето от случаите, доведени тук трябва незабавно да бъдат поети от медицинските екипи, защото изискват бързи реакции. Една информационна система значително може да намали времето, необходимо за процедурите по приемане и трансфер до друго отделение, генерирайки файлове на пациентите в спешния кабинет и записване на осигурените изследвания и медицински резултати.

[Повече]

Поликлиника
Поликлиниката не е изключение, изисквайки пълна информация за пациентите и техните изследвания от специалисти, както и възможност за записване на всички дейности, извършени в този офис: медицински тестове, изследвания, прием. Модулът за поликлиники интегрира цялата дейност на една поликлиника с потока от данни, съществуващ в медицинския отдел, включвайки лабораториите.

[Повече]

Електронен архив на пациент (EMR)
Значителния поток от пациенти, записани в който и да е медицински отдел е генерирал нуждата на разположение да бъде цялата важна и критична информация за болести, алергии и лечение на пациенти по всяко време и във всеки отдел, както и данни относно предишни изследвания, резултати от медицински тестове и др. Всички тези изисквания се покриват от Electronic Patient Record (EMR) модул.

[Повече]

Лаборатория
Дейността в една лаборатория включва много стъпки: заявки за медицински тестове, прехвърлянето им за анализ в лаборатория, получаване на резултати от лабораторията, потвърждение на резултатите и създаване на медицински архив. В сектор, където човешките грешки не се допускат, имплементацията на информационна система е от критично значение за проследяване на всички стъпки, както и трансфер на резултати в отделите.

[Повече]

Решение посветено на вносители и дистрибутори на медикаменти
Икономическата криза е определила приспособяването на пазарни стратегии за производители, вносители и дистрибутори на медикаменти, които трябва да имат предвид оптимизацията на дистрибуционните процеси, както и на други бизнес процеси с цел минимизиране на разходите и увеличение на печалбата.Charisma е разработила Charisma BC решение,което покрива нуждите на вносители и дистрибутори на медикаменти.

[Повече]

Решение, специално за аптеки
Свирепата конкуренция определя всички бизнес сектори в днешната икономика. Фармацевтичния сектор не представлява изключение. За да издържат на бързото развитие на пазара, фармацевтите трябва да намерят нови начини да увеличат броя на издадените рецепти, а също така и да осигурят качествени услуги за клиентите. В допълнение аптеките трябва да свалят цените си, редовно да променят списъка с компенсираните лекарства, успешно да намалят сроковете за плащане и да увеличат сроковете за получаване що се отнася до рецептите от здравно осигурителната каса. Charisma BC Farm покрива всички тези нужди.

[Повече]

ERP решение
Charisma ERP интегрира управление на ресурсите в една институция, чрез автоматизиране на счетоводните процеси, амортизация на дълготрайни активи според няколко референтни системи за справки, чрез проследяване на бюджетите, според фактури за продажби и придобивки, въведени от  фирми, работещи в публичния и частен сектори, независимо от техния размер и сложност. Решението осигурява паралелно управление на отделите в една институция (централен и локални) и позволява едновременно проследяване на множество счетоводни системи.
 
Charisma ERP е мощен и сложен инструмент за мониторинг на съществуващите и бъдещите парични потоци в институции от сферата на медицина и фармация.

[Повече]

CRM решение
Разработено върху MS Dynamics CRM платформа, ТоталСофт ви предлага иновативно решение за управлението на взаимоотношенията с клиенти, което се инсталира изключително бързо, без да бъдат прекъсвани  бизнес процесите в институцията. Лесният за употреба потребителски интерфейс, приспособен според изисквания на клиента, така че да посреща специфичните нужди на медицинските институции, правят решението на ТоталСофт едно от най-атрактивните CRM решения на Румънския пазар.

В допълнение, нашите консултанти могат да ви помогнат „ да се вслушате по-добре в клиентските нужди, да разберете тези нужди и да успеете да им отговорите, чрез създаването и разработването на процеси и практики сред всички служители, които взаимодействат с клиенти. Чрез повишаване на гъвкавостта във все по конкурентния пазар, можете лесно да отговорите на нуждите на клиентите, обгръщайки своите услуги с професионално мнение.

С помощта на това решение, вашата организация радикално ще подобри своята ефективност. Наблюдавайки дейността на клиентите, определяйки ефективността на инвестициите и използваните публични пари, възприемайки и развивайки вътрешни, клиенто-ориентирани процеси и практики, разбирайки клиентските нужди и използвайки един език във взаимоотношенията си с тях- ще помогне на вашата институция да стане модерна, гъвкава и клиенто-ориентирана.

Предлагаме ви помощта от която се нуждаете, за да подкрепите своите служители с модерен, мощен и иновативен бизнес инструмент, и да развиете своята институция.

[Повече]

Решение за Управление на Документи
Charisma Управление на Документи е интегрирано решение, базирано на последната MS Office SharePoint Server 2007 технология.Тази технология позволява локален достъп до документи, офлайн достъп до документи,подкрепа за различни типове съдържание, възможност за приспособяване на нови политики за развитие, както и по- голяма възможност за интеграция на работни процеси.

Чрез имплементация на решението за управление на документи, имате възможността да създадете обществени или частни сектори, права за достъп, базирани на различни нива в йерархията, да имплементирате специфичните  документи за работните процеси във вашата компания , да централизирате история на документи и тяхното проследяване, или имате възможността да създадете специални графични презентации, според  специфично изображение или стратегия, която искате.

[Повече]

Управление на Човешки Ресурси
Charisma HCM е интегриран софтуерен пакет, посветен на управлението на човешките ресурси, разходи за управление на персонал, инвестиции за развитие на човешки капитал.Решението осигурява управление на служителите и техните позиции в йерархията, имплементация на калкулация на заплати, типове заплати, бонуси, болнични, отпуски, удръжки, както и генериране на бюджет за плащания, подчиняване на документите според работните инспекторати и отчети до Обществения бюджет, оценка на представяне, проследяване и развитие на способности, обучение и още много.

Charisma HCM е едно от най- развитите софтуерни решения за управлението на човешките ресурси в Румъния, включвайки 10 годишен опит в различни пазарни вертикали. Charisma HCM решение подкрепя над 10% от активната работна сила на Румъния.

[Повече]

Решение за събиране на вземания
Charisma Collection се ползва от предимството на пълен и самостоятелен софтуерен продукт,  разработен от ТоталСофт, който може да бъде перфектно интегриран с всички други решения, посветени на сектор медицина & фармация. Charisma Collection управлява събирането на вземания, правните файлове за процесите по отнемане,  както и всякаква търговска дейност – препродажба, наем, рефинансиране.

[Повече]

Business intelligence решение
Решението business intelligence е посветено на сектор медицина & фармация и подкрепя  процесите по взимане на решения, като осигурява информация и статистически сравнения, базирани на специфичните финансови показатели на всяка медицинска институция. Решението увеличава  печалбата на институции от всякакъв размер с помощта на пълен комплект от аналитични инструменти (карта с показатели на резултати, аналитична таблица, аналитична графика, отчети, конфигурируеми контролни табла).

[Повече]

Self-service решения
Ролята на  self-service решенията е да повишават яснотата в отношенията на партньорите на една организация- клиенти, доставчици, дистрибутори, служители , както и тяхната лоялност. Решението self-service, разработено от ТоталСофт специално за институции в сферата на медицина & фармация, значително намалява разходите и оперативното натоварване, както за институциите така и за техните бизнес партньори, с помощта на  Web платформа, която осигурява бек офис информация (отчет на фактури, плащания, връщания) и с възможности за онлайн плащания, имейл или SMS , както и бързо разпечатване на важни документи.

[Повече]

Контрол на разходи решение
Charisma Cost Control намалява финансовия риск чрез контрол на бюджетните разходи и проследяване на работните процеси и одобрението на разходите, според определените бюджети.Решението следи процесите по придобиване (RFP, RFQ, предлагани цени), повишава ефективността на процесите по предлагане и поръчки и подобрява възможностите за капитализация  в сферата на медицината и фармацията. Charisma Cost Control осигурява управлението на фактурите от доставчици, както и история на договорните взаимоотношения с бизнес партньорите.

[Повече]

Intranet
Charisma Intranet е модерно техническо решение, базирано на MS Office SharePoint Server 2007 технология, което осигурява среда на сътрудничество между служителите. Решението позволява  размяна на лична или служебна информация чрез форуми и блогове, като подпомага значително развитието на една здрава, вътрешна професионална култура, където критичната информация е само на няколко кликвания разстояние.

[Повече]

обратно

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Andreea Flangea,
Credit Controller
"... ..."
Doru Popa,
IT Manager
"... ..."
Andreea Alexandru,
Chief Laboratory Physician, Regina Maria, Bucharest
"... ..."
Diana Dragomir,
HR Director, Fildas Trading

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.