Начало I Индустрии

Индустрии

В своето над 10 годишното  присъствие на Румънския пазар, бизнес решенията на Каризма са имплементирани в някои от най-големите организации, национални и международни, като продуктите са били развивани и адаптирани към законови, икономически, технологични и културни промени. Каризма успешно посреща специфичните нужди на всеки сектор или дейност,като има много голям пазарен дял в сектори като лизинг, дистрибуция или търговия и ясно доминира в сектори като услуги и строителство.

Можем да кажем, че пораснахме заедно с икономиката на Румъния. Помогнахме да се развие тази икономика. Освен това, изчислявайки бизнеса, управляван с помощта на Каризма ERP, ние поддържаме над 25% от Румънския БВП.

Финансово – банкова сфера

Каризма поддържа ключовите процеси във финансово-банковата система с комплект от интегрирани софтуерни решения, постоянно адаптирани и подобрявани през 10те години присъствие в този сектор.Експертизата, която представлява създаването на нашите финансово-банкови решенията бе спечелена чрез сътрудничество с над 60 компании-банки, застрахователни компании, лизингови или брокерски компании. В сферата на софтуерните решения за лизинг, Каризма доминира с пазарен дял от 80%.

Топ Повече

Услуги

Сектор услуги се характеризира с повишаване на очакванията на клиентите относно качеството на услугите и от промяна в поведението при покупки. Тези елементи водят до повишаване сложността на проектите.Каризма посреща всички тези предизвикателства чрез модерни, мощни, бързи, специално разработени решения, които могат да посрещнат нуждите на всяка организация, независимо от нейната величина или дейност в сферата на бизнес услугите.

Топ Повече

Дистрибуция

Под натиска на ниските стойности на печалбата, проследяването на стока, снабдяването и доставката навреме,се превърнаха във важни елементи за сектор дистрибуция.Оптимизацията на оперативните разходи е невъзможна без софтуерно решение, адаптирано към специфичните нужди на дистрибуторските компании. За над 15 години дейност, ТоталСофт създаде пълен пакет софтуерни решения, перфектно интегрирани, разработени да поддържат критичните за дистрибуторския сектор процеси.

Топ Повече

Търговия

Като част от стратегията за позициониране като лидер в доставката на софтуерни решения, посветени на търговците, Каризма създаде решения специфични за критичните за всеки търговец процеси.С над 80% пазарен дял в този сегмент,десетки търговски вериги, национални и международни, са имплементирали Каризма с цел да оптимизират оперативните разходи, да подобрят връзките с клиентите и да преобразят своя бизнес, базирайки се на западни бизнес модели.

Топ Повече

Медицина & Фармация

Румънската медицинска система е процесът на дълбоки трансформации на генерално ниво- системно взаимодействие или насочване на въпросите свързани със сигурност и конфиденциалност- както и на местно ниво-повишаване на ефективността, бюджетен контрол, проследяване на придобивки или дистрибуция на фармацевтични и медицински инструменти.Каризма създаде пълен пакет интегрирани софтуерни решения, които покриват специфичните нужди на болници, клиники, лаборатории, аптеки.

Топ Повече

Строителство & инженерство

Съгласно официални проучвания 2012 ще е годината на икономическо съвземане в секторите строителство и инженерство. Икономическата криза оказа своето въздействие върху разходите, правилното планиране на бюджета, строителните договори и подобна ситуация налага нов подход към клиенти и доставчици. Каризма отговаря на всички тези предизвикателства с уникално Румънско ERP решение, което включва модул за управление на проекти- важен компонент за сектор, в който големи архитекти и дизайнери администрират стотици проекти едновременно.

Топ Повече

Обществени услуги

Доминиран от регулациите на пазара и приватизациите в енергийния сектор, сектор обществени услуги е изключително отделна бизнес среда, която се нуждае от софтуерни решения с високо степенуване и възможности за конфигурация. Хетерогенните, не напълно интегрирани системи натоварват процеса по събиране на данни.Открийте детайли за решенията на Каризма разработени да посрещат нуждите на този сектор.

Топ Повече

Производство

Чрез анализирането на всички ъгли от производствения процес- изпълнение, технологични процеси, брой репери, прецизност и качество- някой може да заключи, че това е комплексна сфера, която изисква мощни и сигурни софтуерни решения.И когато компанията изнася своите продукти в западни страни, изискванията за качество са даже още по-сериозни.Ето защо нашите решения, посветени на производствената индустрия включват западни методологии, специално разработени да посрещнат нуждите на най-големите румънски производители.

Топ Повече

Публична Администрация

Нуждата от прозрачност при използването на обществените фондове, проследяването на бюджети и инфраструктурни проекти, обществени инвестиции, както и ефективна комуникация или бърза реакция към нуждите на гражданите, са предизвикателства както за централната, така и за местните администрации. Каризма създаде решения специално адаптирани към публичния сектор, допринасящи за развитието на административния капацитет на най-важните публични администрации в Румъния.

Топ Повече

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

препоръки

"... ..."
Mona-Lisa JORASCU,
HR& Payroll Manager

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.