Начало I Споразумения и условия

Споразумения и условия

Ползването на този сайт потвърждава, че сте прочели и безусловно сте се съгласили с  условията. Ако не сте съгласни (изцяло или частично) с тези законни условия, ви молим да не ползвате този сайт.

Ако имате въпроси относно законните условия за ползване на този сайт, моля свържете се с Тоталсофт на legal@totalsoft.ro. Ако имате каквито и да е други въпроси може да намерите информация за контакти на страницата с контакти.

Този сайт ви осигурява достъп до информация, защитена от авторски права. Информация като документи, продукти, услуги, проучвания и анализи на трети лица, могат да бъдат използвани само със съгласието на всички замесени страни.


ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Законови Условия представляват всички условия, представени на тази страница. Всеки достъп и използване на информация от този сайт означават вашето безусловно съгласие.

Документите описват всяко групиране на информация в този сайт, като цяло или част от нея.

Не одобрен достъп е всеки достъп или опит за достъп до съдържанието на този сайт, който не се съобразява с тези законови условия или друг договор, който може да имате с ТоталСофт.

Софтуер е всяка програма, която може да бъде изпълнена на компютър, независимо от нейното предназначение или ползване.

Спам е всяко съобщение не поискано от получателя. Търговски комуникации, които се съобразяват с приложените румънски закони представляват изключение.

Форум означава дискусионна група, комуникация, информационно бюро, писма до Тоталсофт или нейни служители, или всякакъв друг метод за изпращане или публикуване на съобщения.


Споразумения и условия


1. Използване на документи и информация
Имате достъп и можете да сваляте, копирате и принтирате документи, публикувани в сайта, включително снимките и графиките, включени в тези документи, като новини, пазарни анализи, описания на продукти, материали за техническа поддръжка, съобразявайки се със следните условия: (1) Документите могат да бъдат използвани само за лични цели, за ваша лична информация, а не с търговска цел, и  (2) Документите НЕ МОГАТ да бъдат променяни поради никакви обстоятелства. Освен за добронамерено използване, нямата право да сваляте, копирате, принтирате, възпроизвеждате или разпространявате тези документи или всякакво друго съдържание от сайта, за други информационни цели, без предварително писмено съгласие от Тоталсофт.
 

2. Използване на софтуера
Всеки софтуер, достъпен до вас, ползване или сваляне на материал през сайта, както и съответната документация са защитени от авторски права и принадлежат на ТоталСофт или други доставчици.Използването на софтуер се регулира чрез лицензиран договор, включен в договора за инсталация. Използването, възпроизвеждането или разпространението на софтуер е строго забранено, с изключение на случаите, определени в лицензирания договор.Всички права или интереси, които не са изрично потвърдени чрез лицензирания договор са запазени.
 

3. Използване на форума
Съгласявате се да не изпращате или публикувате никакви съобщения, които: (a) са фалшиви или подвеждащи; (b) клеветят компания или човек от компания; (c)нарушават личните човешки права или  насърчават расизъм; (d) са неприлични; (e) нарушават правата на трети страни, физически или юридически лица, включително, но без да изключва права за интелектуална собственост; (f) представляват не поискани съобщения “junk mail” или “spam”; или (g) нарушават закона.

Форумът може да бъде използван само за нетърговски цели. Нямате право да изпращате, публикувате или разпространявате съобщения, съдържащи молби за пари, промоции, реклама на стоки или услуги. Съгласявате се да не приканвате други потребители на сайта да използват или стават членове на онлайн или офлайн услугите на други компании. Съгласявате се да не събирате и пазите лична информация, принадлежаща на потребителите на друг сайт с изключение на ситуации, изрично оторизирани от ТоталСофт.

ТоталСофт няма задължението да наблюдава форума или да участва в него. ТоталСофт си запазва правото да преглежда форума и да премахва всяко съобщение без писмено предизвестие.


4. Пароли и места с ограничен достъп
Има места с ограничен достъп до потребители. Нямате право да давате пароли за достъп, информация за потребител или права за достъп до тези места. Директно сте отговорни за запазването на пароли или информация за достъп, както и за конфиденциалността на всички дейности, извършени чрез вашата парола или право за достъп.Съгласни сте да уведомите веднага ТоталСофт за всяко не оторизирано използване на парола или права за достъп.

ТоталСофт се интересува от запазването на личната информация, която събира и е взела всички възможни търговски мерки да предотврати всеки не оторизиран достъп до вашата информация.


5. Законно използване
Съгласявате се ,че няма да използвате сайта за никакви извън законови цели, или забранени от правилата, установени в тези Законни условия.Нямате право на достъп до сайта или да го използвате по начин, който може да  засегне, наруши, погуби или пренатовари системата или мрежата на ТоталСофт.Нямате право на достъп, без оторизация до сметки, система или мрежа на ТоталСофт. Нямате право да използвате автоматични инструменти за достъп до сметки, системи или мрежа на ТоталСофт.

Потребители, които се опитват да пробият сигурността на този сайт, на системите и мрежите на ТоталСофт или нейните партньори могат да бъдат дадени под съд.


6. Заключване на достъп
Съгласни сте, че ТоталСофт може да блокира вашия достъп до сайта, включително до форуми, и до всеки потребител, свързан със сайта.


7. Информация, продукти и услуги, принадлежащи на трети страни
Сайтът предлага линкове към други сайтове и до съдържание, принадлежащо на трети страни, включително потребители на сайта, спонсори, рекламиращи. Съгласни сте, че ТоталСофт не носи отговорност за достъпа и съдържанието на тези сайтове. Моля, прочетете Законовите условия на тези сайтове относно политиката за сигурност и други потребителски клаузи.

Ако желаете достъп, да свалите или ползвате някой продукт или услуга, предлагани от трети страни, директните ви взаимоотношения ще бъдат с тази страна. Съгласни сте, че ТоталСофт не носи отговорност за: (a) качеството на продукти и услуги, предлагани от трети страни; (b) съответствие с клаузите в договорите за продажба, включително доставка на продукти и услуги или гаранция за тези продукти и услуги. Съгласни сте, че ТоталСофт не носи отговорност за каквато и да е загуба или проблем,появили се след  ангажимент с трета страна.


8. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ТРАНСФЕР
САЙТЪТ И ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В САЙТА СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКВИТО СА”. ТОТАЛСОФТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРОДУКТА. ТОТАЛСОФТ НЕ ГАРАНТИРА ЧЕ: (A) САЙТЪТ ЩЕ ПОСРЕЩНЕ ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ; (B) САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ ПОСТОЯННО ДОСТЪПЕН, ЩЕ ДЕЙСТВА БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, Е НАПЪЛНО СИГУРЕН И НЕ МОЖЕ ДА ИМА ГРЕШКИ; (C) СЪДЪРЖАНИЕТО, ДОКУМЕНТИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОСИГУРЕНИ ЧРЕЗ САЙТА СА ТОЧНИ И ИДВАТ ОТ СИГУРЕН ИЗТОЧНИК (D) КАЧЕСТВОТО НА ВСЕКИ ДОКУМЕНТ, МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ЗАКУПЕНИ ЧРЕЗ САЙТА ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

ВСЕКИ ДОКУМЕНТ, МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СВАЛЕНИ И АРХИВИРАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН ОТ САЙТА, СА ПО ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ И РИСК. ТОТАЛСОФТ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ПО ВАШАТА СИСТЕМА ИЛИ ПРИ ЗАГУБА НА ДАННИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ СЛЕД СВАЛЯНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ.

ТОТАЛСОФТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ АКТУАЛИЗИРА САЙТА ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.


9. Ограничена Отговорност
ТОТАЛСОФТ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗА КАКВАТО И ДА Е ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СЛУЧАЙНА ИЛИ НЕ ВРЕДА, КОЯТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБАТА НА ПЕЧАЛБА, ПРИХОДИ, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗА ЗА ВАС ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ДОСТЪПА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ, МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СВАЛЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ.


10. Сигурност
ТоталСофт се интересува от поддържането на сигурността на данните и е разработила вътрешни политики, посветени на сигурността на данните.

Използвайки този сайт, се съгласявате, че ТоталСофт ще използва с цел маркетинг или продажба, данните, които сте предоставили чрез попълването на форма или полета от този сайт.

Достъпът до този сайт и извършените дейности се наблюдават постоянно от ТоталСофт, и събраната информация може да бъде използвана за подобряване на услугата.


11. Достъп на непълнолетни
Не е желателно непълнолетни да използват този сайт и ги молим да не ни предоставят никаква информация.


12. Изменения по тези споразумения
ТоталСофт си запазва правото да променя тези споразумения без да предупреждава потребителите. Всяко изменение е ефективно от момента на неговото публикуване на сайта.


13. Форс Мажор
ТоталСофт се освобождава от всякаква отговорност, ако нарушението на споразумението е причинено от форс мажорни обстоятелства, определени по закон.


14. Законодателство
Тези условия се ръководят от приложените Румънски закони. Всяко неразбирателство ще бъде отнесено към съда, под чиято юрисдикция се намира ТоталСофт.
 

Тест Сега

Открийте най-достъпното и интуитивно бизнес решение

Безплатна демонстрация

Newsletter

Бъдете в крак с последните новини в областта на технологиите!

* Ние също не обичаме спам, така че бъдете спокойни: вашият имейл адрес е 100% сигурен с нас
 
Присъединете се  
© 2016 TotalSoft| Споразумения и условия | Site Map |Контакт
.